Trnavská hudobná jar 2019

50. ročník medzinárodného festivalu Trnavská hudobná jar

Vychutnajte si jar za tónov nádhernej klasickej hudby aj vďaka jubilejnému 50. ročníku medzinárodného festivalu Trnavská hudobná jar. Milovníci kvalitnej hudby sa môžu až do konca júna tešiť na skvelé koncerty v nádherných priestoroch trnavských kostolov, historických priestorov arcibiskupského úradu aj divadla. Pre milovníkov klavírnej hudby bude v unikátnej historickej sále Marianum už 29.4. pripravený skvelý recitál famózneho Eugena Indjica z Paríža, ktorý sa predstaví nádhernými kúskami Roberta Schumanna a Fryderyka Chopina. Koncom mája bude pre nadšencov klasickej hudby pripravená ďalšia hudobná lahôdka. Na historických organoch Baziliky sv. Mikuláša príde zahrať taliansky virtuóz Giulio Mercati. Hudby chtivé publikum sa môže tešiť aj na špeciálny koncert na počesť 60. výročia úmrtia M. Schneidra-Trnavského. V júni na Duchovnej hudbe dvoch trnavských spolužiakov sú pre trnavské publikum pripravené Missa brevis Zoltána Kodályho a Missa Ssimi Cordis Jesu Mikuláša Schneidra-Trnavského v podaní sólistov, miešaného speváckeho zboru Tirnavia a Trnavského komorného orchestra pod vedením vynikajúceho maďarského dirigenta a zbormajstra Tamása Bubna.

Záverečný koncert v evanjelickom kostole sa v polovici júna ponesie v znamení tónov starej hudby v podaní Lujzy Markovej a Delphine Leroy.

Festival vznikol v roku 1968 v čase politického odmäku v bývalom Československu. Za takmer 50 rokov existencie tohto podujatia sa na festivale predstavilo množstvo významných hudobných filharmónií a orchestrov (Slovenská filharmónia, Belehradská filharmónia, Komorný orchester B. Warchala, Musica aeterna, Solamente naturali, The Cathedral Choir Sheffied atď.) a sólistov (Svjatoslav Richter, David Oistrach, Stephen Stubbs, David di Fiore...).

Termín koncertov: 28.03. - 15.06.2018

Miesta konania: Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika v Trnave, Kostol sv. Jakuba, františkánsky, Bazilika sv. Mikuláša, Evanjelický kostol, Koncertná sieň Marianum

Program koncertov

Streda, 28. marec 2018, 18:00, Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika v Trnave

HOMMAGE A OLIVIER MESSIAEN
Juraj Tomka – husle, Andrej Gál – violončelo
Martin Adámek – klarinet, Zuzana Biščáková – klavír,
Kamil Mikulčík – recitácia
P. Lévi, O. Messiaen, P. Machajdík

Sobota, 7. apríl 2018, 19:30, Kostol sv. Jakuba, františkánsky

DUCHOVNÁ HUDBA KATEDRÁL VEĽKEJ BRITÁNIE I.
Zbor Katedrály sv. Petra v Exeteri / Anglicko
Timothy Noon – dirigent, Timothy Parsons – organ
J. Taverner, J. Dove, H. Purcell, S. S. Wesley, J. Stainer, G. F. Händel

Pondelok, 9. apríl 2018, 20:00, Bazilika sv. Mikuláša

DUCHOVNÁ HUDBA KATEDRÁL VEĽKEJ BRITÁNIE II.
Zbor Katedrály Panny Márie v Edinburgu / Škótsko
Duncan Ferguson – dirigent
G. F. Händel, G. Fauré, B. Britten, F. Poulenc

Nedeľa, 29. apríl 2018, 19:00, Koncertná sieň Marianum

GRAND PIANO RECITAL
Eugen Indjic / Paríž
R. Schmumann, F. Chopin

Piatok, 11. máj 2018, 19.30, Kostol sv. Jakuba / františkánsky

BACHCHOR KÖTHEN
JESU MEINE FREUDE
Martina Apitz, dirigentka / DE
Motetá J. S. Bacha a jeho súčasníkov

Štvrtok, 31. máj 2018, 20:00, Bazilika sv. Mikuláša

L´ORGANO VIRTUOSO
Giulio Mercati / IT
G. F. Händel, G. Cavazzoni, L. C. Daquin, J. S. Bach, L. Vierne, M. Duruflé

Nedeľa, 10. jún 2018, 20:00, Bazilika sv. Mikuláša

DUCHOVNÁ HUDBA DVOCH TRNAVSKÝCH SPOLUŽIAKOV
Pod záštitou J. E. Mons. Jána Oroscha, arcibiskupa trnavského
Trnavský komorný orchester, Tirnavia, Tamás Bubnó – dirigent / Budapešť
sólisti: Hilda Gulyásová – soprán, Lucia Duchoňová – alt, Matúš Šimko – tenor, Tomáš Šelc – bas, Martin Bako – organ 
Zoltán Kodály / Mikuláš Schneider-Trnavský

Piatok, 15. jún 2018, 19.00, Evanjelický kostol

MUSICA CAPRICORNI
Lujza Marková – čembalo / SK – FR
Delphine Leroy – baroková priečna flauta / FR
G. Ph. Telemann, J.-M. Leclair, J. S. Bach, J. Hotteterre, G. F. Händel

Vstupné:
Dospelý: 6 €
Študent/dôchodca: 3 €
ZŤP: 1  €

 

Zdroj: Trnava Tourism

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál