Avari a slovania na sever od Dunaja

Avari a slovania na sever od Dunaja

14. jún 2018 – 4. november 2018, ZS Múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, Trnava
Vernisáž výstavy: 14. jún 2018, začiatok o 16.30 h

www.zsmuzeum.sk

 

Zdroj: ZS Múzeum v Trnave

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál