Nadia Issa: Adam

Nadia Issa: Adam

Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Veže Synagógy – Centra súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava
Kurátor: Karel Míšek
Otvorenie výstavy: 18.6.2019 (Ut) o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 18.6. (Ut) – 21.07. (Ne) 2019

Výstava veľkoformátových fotografií sprístupnených vo vežiach Synagógy – portrétov od mladej poľskej fotografky zobrazujúcich nahú mužskú postavu, na ktorú autorka nazerá ako na nositeľa univerzálnych ľudských archetypov bez explicitných atribútov.

Kurátor výstavy hodnotí výstavu nasledovne: Portrétní fotografie Nadii Issa jsou dokladem autorčiny poctivé práce. Na velkých formátech spojuje prostřednictvím svého talentu silný výraz jedince a svou pozorovací schopnost. Její práce se světlem v kontrastu s hloubkou černé barvy dodává fotografiím neobyčejnou výrazovou sílu. Autorčin nezaměnitelný rukopis vkládá do portrétů silné napětí a energii. Tento její projekt je dokladem toho, že v tomto žánru je možné nacházet nové a zajímavé přístupy, které výrazně obohacují portrétní fotografii. Nadia Issa prostřednictvím portrétů vyjadřuje svůj pohled na svět a často nelehké téma je pro ni příležitostí k vyslovení vlastní filozofie. Vystavovaný soubor vytváří jedinečný předpoklad dalšího autorčina růstu. Obsahově, kompozičně a velkorysou formou se práce Nadii Issa řadí mezi nepřehlédnutelná díla svého oboru. Úspornost ve výrazech dodává fotografiím nadčasovost a skrytou sílu. Řada fotografií vytváří jednotný celek a svou výpovědí zanechává v návštěvníkovi velmi silný dojem. Prezentovaná výstava je přesvědčivým dokladem přínosu a důležitosti dlouhodobé spolupráce a vzájemné-ho poznávání kultur. (Prof. Karel Míšek Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)

Nadia Issa (nar. 1991) sa rodila sa vo Varšave. Je reprezentantka mladého pokolenia poľských tvorcov, absolventka Akadémie výtvarných umení vo Varšave v r. 2016. Pôsobí ako fotografka, mul-timediálna umelkyňa a vysokoškolská pedagogička. V roku 2017 bola hosťujúcou prednášateľkou na Fakulte umenia a dizajnu na Štátnej univerzite v Missouri. Od roku 2016 pracuje na Fakulte mediálneho umenia Akadémie výtvarných umení vo Varšave. Je doktorandkou na Fakulte grafiky Akadémie výtvarných umení vo Varšave. Je laureátkou súťaže Debuts, propagujúcej najnadanejších začínajúcich poľských fotografov. Vystavovala na individuálnych výstavách (o. i. Galeria Obok Zpaf vo Varšave, Brick City Galley v Spojených štátoch, UJEP v Česku), ako aj na mnohých kolektívnych výstavách. Často je kurátorkou študentských výstav, autorkou článkov vo vedeckých monografiách, vedie workshopy z oblasti percepcie obrazu a moderných techník implikácie fotografického obrazu. Umelkyni sú blízke rôznorodé formy a témy, voľne prechádza od objektívneho obsahu (náboženského a mytologického) k relativizmu, ale taktiež vďačne kladie otázky týkajúce sa identity, či už z aspektu etnického a národného, ako aj individuálnej identity. (dr Paulina Tendera Centrum pre komparatívne štúdie civilizácií Jagellonskej univerzity v Krakove)

 

Zdroj: Galéria JK v Trnave

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál