Tvorivé dielne a denný detský tábor DJP

Projekt Ako doma rozšíri ponuku divadla pre deti a mládež

Divadlo Jána Palárika nadviazalo na tradíciu tvorby pre deti a mládež a rozšírilo svoju ponuku o sprievodné aktivity. Od decembra minulého roka organizuje pravidelne každý mesiac tvorivé dielne v maliarskej dielni pod odborným vedením vlastnej maliarky a sochárky Anny Mihokovej. Tvorivé dielne pod názvom Divadelný ateliér zoznamujú deti aj celé rodiny s výtvarnými postupmi využívanými pri tvorbe kulís, kostýmov či dekorácií. Tematicky sú prepojené s detskými predstaveniami z repertoáru DJP. 

Okrem toho už tradične, raz mesačne pozýva divadlo divadelné súbory z celého Slovenska a dopĺňa vlastnú ponuku rozprávok o kvalitné detské inscenácie. „Pri výbere rozprávok sa snažíme prezentovať divákom pestrú paletu predstavení. Hosťovali u nás súbory s bábkovým, činoherným divadlom, ale aj s muzikálom,“ vysvetľuje riaditeľka divadla Zuzana Šajgalíková.

V polovici apríla divadlo pripravilo zážitkové čítanie v spolupráci s kníhkupectvom Martinus. Na javisku veľkej sály predčítajú vybrané rozprávkové knihy herci z umeleckého súboru. Čítanie je určené pre predškolákov a bude doplnené sprievodnými aktivitami a hrami. „Prvé čítanie bude mať aj ekologický podtón, keďže o týždeň nato, počas Veľkej noci, si opäť pripomenieme Deň zeme. Herci Silvia Soldanová a Braňo Mosný prečítajú knihu Veľryba Gréta, o veľrybej speváčke, ktoré kvôli znečisťovaniu oceánu príde o svoj hlas,“ predstavila prvé podujatie z toho cyklu marketingová riaditeľka Lucia Turňová.

Ďalšou novinkou je denný detský tábor v letných mesiacoch. Počas jedného týždňa si účastníci táboru vyskúšajú všetky profesie divadelného umenia. Dopoludnie strávia prácou na vlastnej inscenácií, vyskúšajú si prácu s textom, herecké vystupovanie, i to ako vytvoriť kulisy či navrhnúť kostýmy. Poobede si oddýchnu pri tímových a športových aktivitách. „Spoločne s hercami, technikmi aj umeleckými pracovníkmi divadla vytvoria a odprezentujú vlastné divadlo, to všetko samozrejme v hravom a tvorivom duchu podporujúcom detskú predstavivosť a jedinečnosť,“ dodala Ivica Franeková, koordinátorka projektov pre deti a mládež v Divadle. 

40 detí bude rozdelených do dvoch skupín podľa veku, 7 -10 rokov a 11 -14 rokov. S každou skupinou budú pracovať profesionálni animátori a herci, ktorí prispôsobia aktivity podľa veku účastníkov. Tábor sa bude konať v dvoch termínoch, prvý od 22.7. do 26.7., druhý od 29. do 2.8.2019. 

Pre študentov základných a stredných škôl obohatí Divadlo Jána Palárika návštevu divadelných predstavení o výtvarné tvorivé dielne a divadelné dielne vedené v duchu tvorivej dramatiky, počas ktorých si účastníci vyskúšajú tvorbu krátkeho divadelného útvaru.

Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava
tel. : +421 33 5511 117
www.djp.sk

 

Zdroj: Divadlo JP v Trnave

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál