• 20161231 Blog o Trnave
  • 20180531 Modry stvrtok

Bolo u nás more

Vystavené exponáty pochádzajú z obdobia mladších treťohôr (miocén) – eggenburg (22 miliónov rokov) a baden (17 miliónov rokov). Slovensko je bohaté na skameneliny z obdobia mladších treťohôr, časť jeho územia bola vtedy pod hladinou mora. Na výstave sú prezentované zvyšky morských organizmov z lokalít Dubová, Devínska Nová Ves, Devín, Rohožník, Trenč, Mučín, Horovce a Trstín. Okrem skamenelín sú na výstave aj recentné (súčasne žijúce) schránky morských ulitníkov a koraly, ktoré žijú v rôznych moriach sveta. Vybrali sme vzorky skamenelín zo spomínaných lokalít a porovnali sme ich súčasnými schránkami živočíchov.

Výstava je doplnená farebnými i čiernobielymi fotografiami. Prvú skupinu tvoria fotografie, ktoré  predstavujú zväčša spomínané lokality v období ich ťažby (približne od r. 1988 – do r. 2004). Druhú skupinu tvoria fotografie zobrazujúce niekoľkonásobne zväčšené, no v skutočnosti miniatúrne ulitníky a lastúrniky (merajú okolo 1-2 mm).

Západoslovenské múzeum v Trnave

Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava

tel.: 033 5917327, www.zsmuzeum.sk

 

Zdroj: ZS Múzeum v Trnave