• 20161231 Blog o Trnave
  • 20180531 Modry stvrtok

Preambula

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál DOMESTA.SK je dielom slobodných ľudí, ktorí chcú informovať o kultúrnom dianí vo svojom okolí. Z pohľadu preberania a šírenia  informácií podliehajúcich ochrane autorských práv si portál pri získavaní informácií žiada súhlas k ich zverejneniu, resp. získava ich z verejne dostupných zdrojov.

 

Portál nenesie zodpovednosť ak dôjde k porušeniu autorských práv zverejnením diela na verejne-dostupných zdrojoch tretími stranami.