Trnavská brána 2022

FESTIVAL ĽUDOVOUMELECKEJ TVORIVOSTI

Tento rok sa Trnavská brána otvára doslova pre všetkých. A áno, aj v prípade, že nie ste práve nadšení folkloristi.
Na Hlavná a amfik ožijú remeselnými trhmi, spevom a tancom malých aj veľkých folkloríčat a folkloristov. Svoju kultúru a tradície nám predvedú tri zahraničné súbory - Maďarsko, Poľsko a Izrael. Tešiť sa môžete aj na novinku - Festival výšivky a čipky na Nádvorí, na ktorom vyše 30 domácich i zahraničných výšivkáriek a výšivkárov, čipkáriek a čipkárok bude do rytmu ich "klábosenia" predvádzať umenie starých materí. V priestoroch Čepan gallery bude výstava krojov a dobového oblečenia. Je pieseň "70 sukien mala" pravdivá? Uvidíme čoskoro! :-)

FOLKLÓRNY FESTIVAL - PROGRAM

19.08.2022 - PIATOK - HLAVNÁ ULICA

10:00 h - NA JARMEKU V PÁTEK, trh ľudovoumeleckých výrobkov
15:00 h - FOLKLÓR NA TRNAFSKEM KORZE, úvodné vystúpenie všetkých zúčastnených súborov

19.08.2022 - PIATOK - Amfiteáter

19:00 h - OTVÁRAJTE SA, TRNAFSKÉ BRÁNY, slávnostné otvorenie festivalu
19:20 h - AKÍ SME, TAKÍ SME – NAŠI SME, program súborov DFS Trnavček, DFS Drienka, UFS Trnafčan, Trnafská cimbalovka  
21:00 h - MIESTO NA ZEMI – obrazy z Dolnej zeme, program súborov UFS Mladosť, Banská Bystrica

20.08.2022 - SOBOTA - HLAVNÁ ULICA

10:00 h - NA JARMEKU V SOBOTU, trh ľudovoumeleckých výrobkov
10:00 h  - CEZ TRNAVU IDEME, krojovaný sprievod mestom 
15:00 h - KDO PRINDE, TEN BUDE, program súborov a skupín, ľudovej hudby z blízka i ďaleka, folklórna škola spevu a tanca

20.08.2022 - SOBOTA - Radnica

11:00 h - VITAJTE, VZÁCNI HOSTÉ, privítanie a prijatie folklórnych súborov
15:00 h - KINDERŠÚLA, program plný hier pre veľké aj malé deti, tvorivé dielne, divadielko a folklórna školička

20.08.2022 - SOBOTA - Amfiteáter

19:00 h - DOŠOL K NÁM HOST... A NÉ JEDEN, program zahraničných súborov
20:30 h - FS Gymnik a Kopaničiar, spoločný program súborov

21.08.2022 - nedeľa - Amfiteáter

17:00 h ZÁHORÁCI, Spevule ze Skalice a ĽH Kamarádzi ze Záhorá

NÁDVORIE ČAROVNÝCH NITÍ - PROGRAM

Festival výšivky a čipky

20.08.2022 - SOBOTA - Nádvorie - Priestor súčasnej kultúry

13.00 – 19.00 h  - PREDVÁDZAČKA, 30 remeselníkov zo Slovenska a Česka
14.00 h - workshop Čipka v trnavskom kroji „Husia šľapka“ a „Sereďská čipka“
16.00 h - workshop „Hustá výšivka“ 
16.00 h - prednáška „Špecifikum výšivky zo Siladíc“
17.00 h - prednáška “Zlatá výšivka v okolí Trnavy“
18.00 h - rozhovor s textilnou výtvarníčkou Darinou Lichnerovou

VÝSTAVA V ČEPAN GALLERY

19.-21.08.2022 - Galéria Oskara Čepana

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

19.-20.08.2022 - Radnica

 

Zdroj. Zažni v Trnave

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál