Levandulová

Najkrajšie piesne Hany Hegerovej

Hana Hegerová nebola „iba“ speváčka, tak ako šansón nie je „iba“ pieseň.
Šansón obsahuje a vyjadruje príbeh, vyzdvihne drámu a od interpreta sa očakáva, že sa do textu úplne ponorí a dokáže celkom prirodzene vystihnúť a sprostredkovať tie najdrobnejšie detaily, pričom kvalita hudby a textu je pri tomto žánre zásadná. Postavenie šansónu medzi hudobnými žánrami možno prirovnať k poézii v literatúre. Je to akýsi vyšší druh piesne, ktorý nemusí pochopiť každý, ale túto jeho výnimočnosť cíti väčšina... A práve v tom bola Hana Hegerová par excellence.
V programe zaznejú v prevažnej miere piesne z repertoáru prvej dámy česko-slovenského šansónu Hany Hegerovej, ale aj ďalšie nádherné piesne z autorskej dielne Petr Hapka / Michal Horáček.

Účinkujú:

Zuzana Kronerová
Zuzana Mauréry
Lucia Šoralová
Richard Müller
Petr Malásek & sprievodná kapela

Predpredaj: https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/levandulova-trnava-2023-08-02/

Foto: Jakub Ludvik

Zdroj: predpredaj.sk

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál