Pro Musica Nostra Tyrnaviensi

medzinárodný hudobný festival klasickej hudby

Festival Pro Musica Nostra je medzinárodný hudobný festival, ktorý sa každoročne koná v rôznych mestách na Slovensku. Fanúšikovia klasickej hudby si na koncertoch môžu vychutnať hudobné výkony desiatok popredných slovenských i zahraničných umelcov. Cieľom festivalu, ktorý sa koná vo vybraných historických pamiatkach jednotlivých regiónov, je prezentácia klasickej hudby na špičkovej interpretačnej úrovni a sprostredkovanie jedinečného vizuálneho zážitku z priestorov historických pamiatok. Pro Musica Nostra prinavracia hudobný život na miesta, kde ho publikum v minulosti bežne vyhľadávalo. 

Účinkujú:

COLLEGIUM MARIANUM (Česká republika)
Jana Semerádová - flauty
Vojtěch Semerád - barokové husle, viola d’amore, spev
Jiří Sycha - barokové husle, spev
Marcel Comendant - cimbal
Ján Prievozník - violone

Program:

Anonym Hanacpachap cussicuinin,
P. Kristian Gottfried HirschmentzlMoravica (Orpheus pro rusticus),
Zborník hanáckych tancov pre klavichord  Šla panenka smutně
Anonym Aria Hanaco
Georg Philipp TelemannHanaquoise TWV 55:D3
Jan Josef Ignác Brentner Concerto da camera  in D minor, Brk 92
Anonym Zuipaqui (Ad Mariam)
Jan Josef Ignác Brentner Bourée&Capriccio (z Concerta g mol, Brk 96, Horae pomeridianae op. 4/I, 1720)
Karel Jaromír Erben 484, nápěv 751 Vyletěla holubička ze skály
Martin Schmid  Pastoreta Ychepe Flauta
SantaCruz de la Sierra, rkp. 18. stor. Taye jueves Santo
GeorgPhilipp Telemann Hanasky (z Ouvertury E dur, TWV 55:E1)  Peruvian Folk Songs
František Sušil III/63, III/14 Na svatém Kopečku,Když jsem já šel na svatý kopeček
Anonym Cachua serranita                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vďaka iniciatíve vzdelaných hudobníkov sa v posledných desaťročiach presúva ťažisko historického a hudobno-štýlového výskumu zo študovní a akademických úrovní priamo na koncertné pódiá. Uvádzaniu zabudnutých „hudieb“ samozrejme predchádza jej vyhľadávanie a detailné štúdium prameňov. Závany autenticity starých čias sa stávajú mimoriadne aktuálne a „moderné“ v úsilí poskytnúť čosi nevšedné a objavné.

Predpredaj: https://www.ticketportal.sk/event/PRO-MUSICA-NOSTRA-TYRNAVIENSI-2023

Vstupenky: 10 € / 8 €  – študenti, dôchodcovia, ZŤP

Foto: Petra Hajska

Zdroj: Ticketportal

 

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál