Albrecht trio

koncert zo série cyklu súčasnej klasickej hudby B MINOR

ALBRECHT TRIO založili poprední slovenskí hudobníci, ktorí dlhoročne pôsobia ako prví hráči nástrojových sekcií v orchestri Slovenská filharmónia. Vystupujú v zložení Matúš Veľas (hoboj), Jozef Eliáš (klarinet) a Peter Kajan (fagot). Prvý koncert odohrali na abonentnom koncerte SF v septembri 2020. 

Pomenovanie nesú po skladateľovi a dirigentovi Alexandrovi Albrechtovi a jeho synovi, pedagógovi a muzikológovi Jánovi Albrechtovi. Patrili medzi významné osobnosti bratislavského hudobného života. K ich odkazu chce voľbou repertoáru bratislavskej, slovenskej a európskej proveniencie prispieť aj zoskupenie Albrecht trio, preto nie je prekvapením, že v ich programe zaznejú kompozície J. Hatríka, J. Podprockého a Ľ. Rajtera.

Predpredaj: https://malyberlin.maxiticket.sk/albrecht-trio-b-minor-2023-trnava

Zdroj: webstránka usporiadateľa

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál