Ekofest 2024

15. ročník hudobného festivalu s ekodopadom

Jubilejný 15. ročník Ekofestu odpáli trnavské leto 21.6.2024 v záhradách Západoslovenského múzea v Trnave s kapelami: Ine kafe, Lukáš Adamec, Karpina, Tri Groše, Los Brados, Hudba z Marsu, Cico Band & Rene Rendy a Ťažký glám a s bohatými sprievodnými podujatiami!

PROGRAM - 21.6.2024, Kino Hviezda - vstup bezplatný

Premietanie muzikálu Odpad je poklad a osvetové aktivity pre študentov a mládež:
08:00 – 08:05 - uvedenie muzikálu Odpad je Poklad moderátorkou Miroslavou Miškechovou
08:05 – 08:40 - premietanie muzikálu Odpad je poklad – I. diel
08:40 – 08:50 - vzdelávacie aktivity a enviromentálne workshopy I
08:50 – 09:30 - premietanie muzikálu Odpad je poklad – II. diel 
09.30 – 09.45 - Martina Paulíková, WWF Slovensko: Ochrana vôd na Slovensku (prednáška)
09.45 – 10:00 - prestávka, výmena publika
10:00 – 10:05 - uvedenie muzikálu Odpad je poklad moderátorkou
10:05 – 10:55 - premietanie muzikálu Odpad je poklad – I. diel
10:55 – 11:05 - vzdelávacie aktivity a enviromentálne workshopy II
11:05 – 11:45 - premietanie muzikálu Odpad je poklad – II. diel
11.45 – 12.15 - Mária Stieranková: Chceme jesť geneticky modifikované potraviny? (prednáška)

Informácie o muzikáli Odpad je poklad nájdete tu: https://odpadjepoklad.sk

Výstava žiakov SZUŠ PABLO (výstava v interiéri kina Hviezda)
Prezentácia a infostánok WWF Slovensko

PROGRAM - 21.6.2024 - záhrady ZS múzea v Trnave, vstupenky v CD Aquarius, v sieti Ticketportal aj na mieste

15.00 – 16.15 – Tri groše
16:30 – 17:30 – Hudba z Marsu
17:45 – 18.45 – Lukáš Adamec
19.00 – 19.45 – Los Brados
20:00 – 20:45 – Cico Band a René Rendy
21.00 – 21.45 – Karpina
22.00 – 23.00 – Ine kafe

Prezentácie ochranárskych združení a organizácii v záhradách
Výťažok zo vstupného venovaný na výsadbu stromov v Trnave
Vstupné: 25 €
Predpredaj: https://www.ticketportal.sk/event/Ekofest-Trnava

Zdroj: ticketportal.sk / ekofest.sk

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál