V Trnave od septembra 2020 bude viac tanca

V Trnave bude viac tanca

Divadlo Jána Palárika v Trnave, kultúrne centrum Malý Berlín, Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu a Štúdio tanca a pohybu Alegria sa rozhodli spoločne vytvoriť dlhodobú programovú a vzdelávaciu iniciatívu pod názvom Tanečný plán pre Trnavu. Jej cieľom je bližšie zoznámiť trnavských divákov so súčasným tancom a performatívnym umením.

Pôvodne sa mali aktivity tejto iniciatívy rozbehnúť už začiatkom marca. Nástup epidémie a s ňou spojených opatrení si však rýchlo vyžiadali zrušenie všetkých naplánovaných predstavení i vzdelávacích workshopov. Viac súčasného tanca bude v Trnave teda od septembra.

Čo je to súčasný tanec? Ide o rýchlo sa rozvíjajúci divadelný žáner, ktorým sa v zahraničí prezentuje mnoho špičkových súborov a ktorý je veľmi často nositeľom najmodernejších trendov v európskom divadelnom umení. Na Slovensku sa tento žáner a súbory, ktoré sa mu venujú, pohybujú na okraji oficiálnej scény a zápasia často nielen o zdroje, ale aj o pozornosť širšieho okruhu divákov.

Trnava ako mesto dynamicky sa rozvíjajúcej kultúrnej scény nechce zaostávať za súčasnými trendmi, ale naopak, jeho inštitúcie majú ambíciu strategicky a dlhodobo pracovať na rozvoji diváckeho záujmu smerom k tomu najaktuálnejšiemu, čo súčasné umenie ponúka.

Tanečný plán pre Trnavu má dve programové línie – prezentačnú a vzdelávaciu. Do divadelných sál DJP a Malého Berlína budú pravidelne pozývané popredné súbory súčasného tanca a performatívneho umenia z domáceho i zahraničného prostredia. Predstavenia budú spojené s diskusiami a ďalšími sprievodnými aktivitami. V rámci vzdelávania bude prebiehať séria workshopov určených pre profesionálov, vrátane študentov a pedagógov, v oblasti súčasného performatívneho umenia. Obdobné aktivity budú určené aj priamo divákom, aby sa mohli so súčasným tancom bližšie zoznámiť.

Foto: Petra K. Adamková

 

Zdroj: Divadlo Jána Palárika v Trnave

 

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál