DOBRO – dvorana slávy

Reinštalácia expozície

Západoslovenské múzeum v Trnave otvorilo prvú expozíciu Dvorana slávy dobra v roku 1996 v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského. Ide o jediné múzeum rezofonických gitár nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Po minuloročných úpravách a tohoročnom presťahovaní Trnavského osvetového strediska na prízemie budovy nastali zmeny aj v rozvrhnutí expozícií múzea. Na poschodí v troch miestnostiach bývalého služobného bytu Mikuláša Schneidera Trnavského sa nachádza expozícia venovaná životu a dielu tohto hudobného skladateľa. Nová reinštalovaná expozícia Dobro – dvorana slávy je teraz umiestnená tiež v miestnosti na poschodí.

Expozícia Dobro – dvorana slávy je koncipovaná ako pocta vynálezcovi Johnovi Dopyerovi a rezofonickej gitare Dobro. Predstavuje slovenské korene rodiny Dopjerovcov a profesionálne úspechy Johna a jeho bratov v oblasti výroby hudobných nástrojov a inovácie zvuku strunových hudobných nástrojov po vysťahovaní rodiny do USA. Patent Johna Dopyeru spočíva v zostrojení kovového rezonátora, ktorý na tele gitary (ale aj bendža, huslí, balalajky, havajskej gitary, ukulele) zosilňuje zvuk. Časť expozície rekapituluje Medzinárodný hudobný festival Dobrofest Trnava v rokoch 1992 – 2008, ktorý sa konal na počesť Johna Dopyeru a hostil významných svetových hudobníkov – hráčov na dobro. V expozícii sú vystavené viaceré hudobné nástroje, ktoré počas existencie festivalu hudobníci darovali múzeu, napr. DOBRO s hranatým krkom značky WOLFE, ktoré vyrobil a daroval americký výrobca a dobrista Bobby G. Wolfe v roku 1996. Rezofonická gitara s okrúhlym krkom a kovovým telom značky NATIONAL RESO – PHONIC bola vyrobená špeciálne na Dobrofest v roku 1996 Donaldom L. Youngom. Nemenej zaujímavá je rezofonická gitara AMISTAR STYLE 1 – TRICONE vyrobená firmou Amistar Ltd. v Prahe, ale aj rezofonické ukulele zn. Amistar. Do múzea ich daroval riaditeľ firmy Ing. František Javůrek. Napokon svoju gitaru s hranatým krkom značky DOBRO s nápisom Best regards Jerry Douglas, august 1991 daroval do múzea americký dobrista Jerry Douglas.

Autorkami expozície sú PaedDr. Simona Jurčová a Mgr. Lucia Duchoňová, odborným garantom Peter Bonzo Radványi. 

Reinštalovaná expozícia bude otvorená za zvukov gitary Dobro vo štvrtok 20. augusta 2020 o 15,00 na nádvorí Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského.

Zdroj: ZS Múzeum v Trnave

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál