Stĺpy na trnavských námestiach

TRNAVA MÁ NA NÁMESTIACH SKVOSTY – STĹPY ODKAZUJÚCE NA HISTÓRIU

Trnava, 17. 3. 2021 -  Výstavba pamätných stĺpov na námestiach miest má v celej Európe stáročnú tradíciu. Trnava patrí svojimi pamiatkami tohto druhu k významným mestám na Slovensku. Na území mesta nájdete nielen stĺp, ktorý je vďakou za prekonanie morovej epidémie, ale aj stĺp chrániaci mesto pred morom. 

História výstavby morových stĺpov siaha až do obdobia starého Ríma. Následne sa tieto stavby rozšírili takmer do celej Európy. Ide o stĺpy, ktoré sú spravidla umiestňované na námestiach a výzdobu tvoria podobizne svätcov. Ich hlavnou úlohou je pripomínanie prekonania epidémií alebo ochrana pred nimi. 

Na území Trnavy sa nachádzajú dva významné stĺpy. Prvým je morový stĺp na Námestí sv. Mikuláša, druhým je známe Súsošie Najsvätejšej Trojice, ktorému domáci nepovedia inak ako „Trojička“. Práve Trojička však nie je morovým stĺpom v pravom slova zmysle. Ide o stĺp, ktorý má slúžiť ako ochrana pred morom. 

„Územie a obyvatelia Trnavy boli v minulosti zasiahnutí viacerými epidémiami. Stĺpy, ktoré zdobia naše námestia sú dôkazom toho, že Trnavčania vedia prekonať aj ťažké časy. Dnes tieto historické pamiatky pomáhajú rozvíjať cestovný ruch v meste a lákajú k sebe turistov. Veríme, že po ukončení aktuálnej pandémie koronavírusu sa opäť stanú obľúbenými a vyhľadávanými miestami pre domácich aj turistov,“ hovorí Alexander Prostinák, zastupujúci výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.

Medzi najznámejších svätcov vyobrazovaných na morových stĺpoch patrí sv. Rochus – mních, ktorý bojoval proti moru. Spomedzi svätíc je najznámejšia sv. Rozália z Palerma. Okrem nich sú na morových stĺpoch často vyobrazovaný aj sv. František Xaverský a Karol Boromejský. Práve druhý menovaný ako prvý zaviedol dezinfekciu rúk octom, čo predchádzalo rýchlemu rozširovaniu ochorení. 

Morovým stĺpom v pravom slova zmysle na území Trnavy je už spomínaný stĺp na Námestí svätého Mikuláša. Pamiatka sa nachádza pred bazilikou venovanou rovnakému svätcovi. Samotný stĺp je pritom zasvätený sv. Jozefovi. Postavili ho v roku 1731 ako pamiatku konca jednej z veľkých morových epidémií, ktoré zvierali nielen Trnavu, ale celú Európu. 

Na vrchole morového stĺpu sa nachádza sv. Jozef. Okrem neho sú na stĺpe vyobrazení sv. Rochus, sv. Rozália a sv. Sebastián. Svoje miesto na historickej pamiatke našiel aj Karol Boromejský a sv. Mikuláš spolu so sv. Katarínou Alexandrijskou, ktorá je patrónkou ošetrovateľov. Na stĺpe je dodnes aj laterna (pouličná lampa), ktorá v minulosti slúžila pre modlitbu ľuďom postihnutým morom. 

Ďalší historický unikát s názvom Súsošie najsvätejšej trojice sa v Trnave nachádza na Trojičnom námestí. Ide o historickú pamiatku, ktorá má chrániť pred prírodnými nešťastiami a nákazami. V bývalom Uhorsku existovali dva druhy barokových stĺpov. Jedným boli mariánske stĺpy, ktoré vyobrazovali Pannu Máriu. Druhým sú trojičné stĺpy, ktoré zobrazujú Svätú Trojicu. Súsošie Najsvätejšej Trojice je ich kombináciou. 

Trojička sa v Trnave nachádza od roku 1695. Základ tohto barokového diela pozostáva zo sôch sv. Floriána (ochranca proti požiarom), sv. Agáty (ochrankyňa proti zemetraseniu), sv. Antona Paduánskeho, sv. Františka Xaverského a sv. Rozálie. Na vrchole stĺpu je umiestnená svätá trojica, ktorá korunuje Pannu Máriu. V spodnej časti stĺpu je v súčasnosti erb Trnavy a erb donátorov stĺpu. Pôvodne mal na danom mieste stáť stĺp sv. Floriána. Predstavitelia mesta, cirkvi a trnavskej univerzity pred stáročiami rozhodli inak. 

Súsošie má za sebou komplikovanú históriu. Z trnavského námestia zmizlo v roku 1949. Odstránili ho predstavitelia komunistického režimu pod zámienkou jeho premiestnenia na iné miesto. Dielo bolo rozobraté a uložené na niekoľkých miestach. Podľa dobových zámerov súsošie malo byť zreštaurované a premiestnené k pošte. K tomu nikdy nedošlo. 

Cez námestie následne viedla cesta, v blízkosti pôvodného stĺpového umiestnenia dokonca fungovala aj autobusová zastávka. Na námestie sa vrátilo až po 44 rokoch v novembri 1993. Keďže po desiatkach rokov sa už nepodarilo nájsť všetky diely súsošia, niektoré museli byť vyrobené nanovo podľa zachovaných fotografií. Vďaka tomu môžete na stĺpe v súčasnosti vidieť farebné odlišnosti. Béžové časti sú pôvodné, sivé boli vyrobené nanovo podľa dobových fotografií. 

Uložte si tieto mesta ako tipy na rodinný výlet. Po konci pandémie neváhajte a navštívte tieto pamiatky dávnych čias.

Foto: Matúš Koprda

 

Zdroj: Trnava Tourism

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál