Treťohorné more na území Slovenska

Výstava Treťohorné more v ZS Múzeu

Nová paleontologická výstava Treťohorné more predstavuje návštevníkom skameneliny – pozostatky treťohorného mora na území západného Slovenska. Vystavené skameneliny pochádzajú z lokalít Rohožník, Mučín, Borský Mikuláš, Devínska Nová Ves, Trstín, Horovce, Trenč a pod. Medzi nimi sa nachádzajú mnohé raritné skameneliny z už zaniknutých lokalít, akými sú napríklad veľké koralové trsy z lokality Dubová, nádherne zachovalý zub najväčšieho žraloka Megalodona z lokality Devín, kompletná čeľusť raje z lokality Borský Mikuláš, kolekcia nádherne zachovalých zubov z lokality Mučín a mnohé ďalšie. Skameneliny pochádzajú z obdobia mladších treťohôr (eggenburg, baden) spred 20 miliónov až 16 miliónov rokov. V tomto období sa na našom území rozprestieralo teplé plytké more s normálnou salinitou. Malé Karpaty z neho vystupovali ako veľký ostrov, ktorý bol obmývaný subtropickým morom. 

Okrem skamenelín je na porovnanie vystavená i kolekcia súčasných (recentných) schránok živočíchov z Filipín. Výstava je doplnená dokumentačným materiálom, zväčša ide o mikroskopické fotografie ktoré zachytávajú niekoľkonásobne zväčšené miniatúrne schránky živočíchov. Pri tomto zväčšení vyniknú mnohé detaily, štruktúra a textúra, prípadne farebné zachovanie.

V zbierkach Západoslovenského múzea sa nachádza väčšie množstvo skamenelín, z ktorých časť predstavujeme aj na tejto výstave sprístupnenej od 7. mája 2021.

Autor výstavy: RNDr. Miroslav Hornáček, geológ ZSM

 

Zdroj: ZS Múzeum v Trnave

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál