Salón ZVUZS 2021 - Revenancie

Výstava združenia umelcov západného slovenska

Názov výstavy: Salón ZVUZS 2021 – Revenancie
Miesto: Západoslovenské múzeum v Trnave
Termín: 2.7. – 30.9.2021
Vernisáž: 2.7.2021 o 17.00 h

Výstavy typu „Salón“ sú známe už z histórie. Svoje diela na nich predstavovali umelci francúzskej Akadémie krásnych umení v Paríži. Snáď najviac sa do histórie výstav zapísal „Salón odmietnutých“ v r. 1863, kedy odborná porota odmietla vystaviť diela skupiny umelcov, ktorých posmešne nazvala Impresionisti. Na podnet cisára mohla verejnosť diela sama posúdiť na samostatnej výstave nazvanej Salón odmietnutých, kde svet objavil úplne inú – modernú tvorbu takých umelcov, akými boli Monet, Renoir, Sisley a iných. 

Tradične ide teda o výstavu kolektívu umelcov, ktorí predstavujú svoju tvorbu verejnosti v istých intervaloch, zväčša každý rok alebo dva roky. Združenie výtvarných umelcov západného Slovenska pravidelne predstavuje tvorbu svojich členov verejnosti. Minulý rok v januári stihlo osláviť výstavou v bratislavskej Umelke 30 rokov svojej existencie ešte pred vypuknutím pandémie. Výstava bola v lete reprízovaná v trnavskom múzeu.

Situácia, do ktorej sa vplyvom pandémie dostal svet, isto vplýva na každého človeka, umelcov nevynímajúc. Niekto reaguje pesimistickými motívmi, iný vidí v optimizme nádej. Aj vzhľadom na situáciu, ktorú prežívame, vznikla téma tohoročného Salónu. Slovo Revenancie nehľadajte v slovníkoch. Názov témy a celej výstavy vymyslel predseda Združenia Róbert Nemeček, ktorý sa nechal inšpirovať filmom Revenant (Zmŕtvychvstanie, 2015). Téma vyjadrujúca pocity po lockdowne, pocity človeka, ktorý niečo či niekoho stratil, či dokonca strácal samého seba a musí sa s tým akosi vysporiadať. Umelci vždy citlivo reagujú na dianie okolo seba. Niekto má rád ticho a samotu na tvorbu, iný potrebuje podnety, akciu. Reakcie zúčastnených autorov si  môžu návštevníci pozrieť na aktuálnom Salóne v Západoslovenskom múzeu. Na tohoročnej výstave je prezentovaných okolo štyridsať diel autorov – členov ZVUZS. Výstava je možné navštíviť v Západoslovenskom múzeu od 2. júla do konca septembra.

PaedDr. Simona Jurčová

 

Zdroj: ZS Múzeum v Trnave

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál