Trienále Plagátu Trnava 2022

Dôsledky politickej a ekonomickej situácie, sociálnej napätosti a klimatických zmien na plagátoch

Titul výstavy: Trienále Plagátu Trnava 2022
Miesto konania: Koppelova vila, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3 a Synagóga Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava
Kurátorky: Silvia Kružliaková a Gabriela Ondrušáková
Otvorenie výstavy: 22.11.2022 (18.00 h) v Synagóge – Centre súčasného umenia
Koniec výstavy: 23.02.2023

O progrese a komunikačnom význame plagátu bolo už povedané a napísané veľa. K dôvodom jeho postupného vytláčania z fyzického priestoru do virtuálneho, s čím sa mnohí len ťažko vyrovnávajú, boli takisto vypracované mnohé štúdie. Internet nám v reálnom čase a s globálnym dosahom umožnil zverejňovať a komunikovať témy a udalosti lokálneho významu, a naopak. Pred vyše dvomi rokmi sme zažili nástup pandémie, plagáty na uliciach nebolo možné vidieť, nie preto, že ich nemal kto vylepiť, do ulíc sme sa totiž nemohli dostať. Autori naďalej vytrvalo tvorili plagáty a uverejňovali ich na sieťach. Videli sme a zdieľali množstvá virtuálnych podujatí, individuálnych či skupinových a komunitných prezentácií plagátov. Na komunikačný online režim v osobnom či pracovnom živote teraz už len s úsmevom spomíname. Dúfajme, že to tak aj ostane.

Za posledné roky až príliš často zažívame množstvo dramatických a tragických udalostí. Globálne klimatické dôsledky sa síce týkajú nás všetkých, ale sú neporovnateľné s osudmi ľudí trpiacich vo vojnových konfliktoch, v súčasnosti na blízkej Ukrajine. Ruská agresia voči Ukrajine spôsobuje obrovské straty na životoch, ľudské nešťastie, zničené mestá a dediny. Jedna katastrofická udalosť strieda druhú v takom tempe a s takým dopadom a dosahom, že to grafických dizajnérov aktivizuje k zásadným postojom so silným obsahovým a vizuálnym vyjadrením. Dôsledky politickej a ekonomickej situácie, sociálnej napätosti, klimatických zmien, ekologických dopadov či témy environmentálnej udržateľnosti, kultúrnej identity, menšinových práv a ďalších spoločenských javov nás nútia zásadným spôsobom meniť naše návyky a prístup k životu či prostrediu okolo nás. Väčšinu z nás to naviguje k preskupovaniu paradigiem v našich hodnotových systémoch.

Vo vrstvách mnohých udalostí za posledné tri či štyri roky autori vytvorili množstvo ideovo aj vizuálne pozoruhodných plagátov pre rôzne inštitúcie či podujatia. Profesionáli aj študenti však do súťaže prihlásili aj veľa autorských plagátov na témy aktuálne, ale aj zotrvačne doznievajúce z nedávnej minulosti. Ich spoločným znakom sú silné ideové posolstvá a špičková grafická a typografická úroveň zodpovedajúca súčasným požiadavkám vizuálnej komunikácie. Súbežne s ďalšími medzinárodnými výstavami plagátu, aj tento XI. ročník trienále jednoznačne potvrdzuje komunikačnú efektívnosť a životaschopnosť plagátu.

Na záver uvediem zopár konkrétnych údajov – v kategórii „Profesionáli“ bolo prihlásených 2 558 plagátov – porota do finále vybrala 287 plagátov, v kategórii „Študenti“ bolo prihlásených 1 833 plagátov – porota vybrala 111 plagátov a v kategórii „Kontakt“ bolo prihlásených 289 plagátov – porota vybrala 32 plagátov. Spolu bolo prihlásených 4 680 plagátov a do finálovej súťaže trienále bolo vyselektovaných 430 plagátov.

Prof. Stanislav Stankoci – člen prípravného výboru TPT 2022

 

Zdroj: www.gjk.sk

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál