Galéria Ulice

Umenie vo verejnom priestore Trnavy

Viac ako rok a pol trvajúci výskum v knižniciach, archívoch a galériách prináša živý súpis takmer 200 umeleckých diel v Trnave. 

Galéria ulice si kladie za úlohu jednoduchým a dostupným spôsobom upozorniť na prítomnosť umenia v meste a prináša i diela, o ktorých doteraz neexistovali žiadne informácie. Objavte cestou do práce sochu Dievča s kačkou či kozmonauta Stále výš!, alebo sa vydajte po stopách tvorivého tandemu Dóku & Barteka či autora viacerých významných sôch, Jána Koniarka.

Časový rozptyl vzniku diel je 600 rokov. Ide o historicky prvé zmapovanie umeleckých diel vo verejnom priestore mesta, ktoré sú jeho súčasťou, tak, ako architektúra, chodníky či zeleň a menili sa podľa toho, ako sa menila doba, v ktorej vznikali. Pri každom diele nájdete rok vzniku, polohu na mape, meno autora, ak sa ho podarilo vypátrať, a sadu fotografií, aby ste dielo pri najbližšej ceste neprehliadli.  V súpise nájdete aj zaniknuté a nezrealizované diela ako svedectvá doby. Presondujte si s touto online galériou jedinečné trnavské reliéfy, maľby, sochy, fontány, mozaiky, štukolustrá, sgrafitá či najmodernejšie street art muraly.

Príjemný zážitok!

Diela pre Galériu ulice zmapoval Adrián Kobetič, mestský kurátor Trnavy.

https://www.galeriaulice.sk

Zdroj: galeriaulice.sk

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál