Network

výber z aktuálnej tvorby autora

Titul výstavy: Network
Vystavujúci autor: Adam Szentpétery
Miesto konania: Koppelova vila, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Vladimír Beskid
Otvorenie výstavy: 18.5.(Št) 2023 o 18:00 h
Trvanie výstavy: 18.5.2023 – 02.07.2023
Hudobná podpora: Chucky (elektronic delikWent)

Galéria Jána Koniarka v Trnave v dramaturgii prestavovania výrazných osobnosti slovenskej scény prináša individuálnu výstavu Adama Szentpéteryho (nar. 1956). Ide o výber z aktuálnej tvorby autora predovšetkým za posledné roky 2020-2023.

Tvorba slovenského umelca Adama Szentpéteryho predstavuje  maliarsku dráhu vo vizuálnom jazyku geometrie. Línia, farba a plocha sú základnými stavebnými kameňmi jeho obrazového systému. V priebehu štyroch desaťročí Szentpétery vybudoval v oblasti geometrickej abstrakcie monolitný maliarsky program, ktorý je esenciou mentálnej skratky, racionálnych postupov a protestantskej ekonómie formy.

Maliar programovo smeroval k vytvoreniu osobitých obrazových štruktúr, kde obrazová skladba pretínajúcich sa horizontál, vertikál a diagonál vytvára základnú platformu jeho prísneho geometrického systému, či rastra. K tomu sa pridáva vrstvenie jednotlivých farebných vrstiev, ktoré sa navršujú a prekrývajú navzájom (New York deň-noc, 2009; Partitúra 2017; Partitúra III, 2020). Táto pravidelná obrazová „mriežka“ generuje u Szentpéteryho charakteristické vizuálne napätie a frekvencie, vytvára často kompresívne, zúžené priestory, rotácie, či „superstruny“ na obrazovej ploche ( Stlačený priestor X-XI, 2017; Rotácia II, 2020; Horizontálna kompozícia, 2021).

Nosnú rolu v najnovšej sérii Szentéteryho malieb s celkových názvom Deformácie (od roku 2007) predstavujú monumentálne kruhy – rondá so  zmenou formátovania obrazového priestoru. Ide o „zakrivenie“ priestoru na ploche, o ilúziu 3D efektu, čo odkazuje na vstup nových technológií dneška (fotografická optika rybieho oka, počítačové modelovanie, digitálne manipulácie a pod.). Najnovšie maľby tak prezentujú vlastný vnútorný model sveta – vizuálny mediálny a „dátový glóbus“, ktorý odkazuje na prebúranie sa do iného neeuklidovského priestoru (Štrukturálna deformácia  III, 2012; Deformácia X, 2016).

Najnovšie série diel reagujú na súčasnú post-kovidovú situáciu a vplyv digitálnych médií na prenos vizuálnych dát  v podobe rozmerných iluzívnych kruhov a elíps ( Covid 20-22, 2022; Network II, 2018; Network – výdul I,. 2022). Táto séria aj zastrešila celkový názov výstavy „Network“, ktorý charakterizuje aj celkovú geometrickú sieť jeho programu.

Adam Szentpétery tak vytvára vlastnú „intelektuálnu esenciu“ maľby, osobitú polohu geometrickej abstrakcie a jej prenikavého kódovania v obrazovom poli. To ho radí k výrazným maliarskym zjavom aj v širšom stredoeurópskom kultúrnom kontexte. Aj prezentácia jeho diela spolu s popredným maďarským maliarom Imre Bakom len podčiarkuje tento fakt.

Doc. Adam Szentpétery, akad. mal., narodený roku 1956 v Rožňave. Štúdiá: 1976 – 1982 Vysoká škola výtvarných umení Bratislava (odbor monumentálne maliarstvo); 1971 – 1975 Stredná škola umelecko-priemyselná Košice (odbor grafika). Od roku 1999 – od založenia Katedry výtvarných umení a intermédií do 2022 – viedol Ateliér súčasného obrazu na novozaloženej Fakulte umení TU v Košiciach; 2004 – habilitovaný na docenta; 2007 – laureát štátnej ceny „Munkácsy Mihály díj“ v Budapešti. Posledné samostatné výstavy: 2017-  Geometrické kódy; Tatranská galéria, Poprad; 2018  - Geo kódy; Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava; Geometria v žltom, White & Weiss Gallery, Bratislava. Žije a tvorí v Rožňave a v Košiciach.

Zdroj: Galéria JK

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál