Staré tlače z historickej knižnice ZsM

Osemnáste storočie slovom a obrazom

V zbierkach historickej knižnice Západoslovenského múzea v Trnave sa nachádza asi tisíc štyristo starých a vzácnych tlačí z 18. storočia. Mnohé z nich sú aj v dnešnej dobe zaujímavé pre verejnosť, preto sme sa rozhodli prezentovať návštevníkom túto zbierku prostredníctvom výstavy Osemnáste storočie slovom a obrazom, ktorá bude sprístupnená v Múzeu knižnej kultúry.

Vystavené knihy sú najmä v latinčine. Obsahovo je výstava zameraná na dejiny Uhorska, literatúru, vedu a techniku, školstvo a súdnictvo či geografiu. Spomenúť môžeme napr. životopis Leopolda I. Historia Leopoldi Magni ... (1. časť, Augsburg, 1719), dejiny Uhorska od Mikuláša Ištvánfiho Historiarum de Rebus Ungaricis Libri XXXIV. (Viedeň, 1783), nový trestný poriadok Márie Terézie Constitutio Criminalis Theresiana (Viedeň, 1769), menšie geografické dielo Mateja Bela s portrétom Samuela Mikovíniho, mapou Uhorska a pohľadom na bratislavský hrad Compendium Hungariae Geographicum (Bratislava – Košice, 1779), veľkú rozkladaciu mapu Blízkeho Východu a Jeruzalema z Tirinovho komentára k Svätému písmu Commentarius in Sacram Scripturam... (Augsburg, 1771), emblematiku Meteorologia Philosophico-Politica (Trnava, [1702]) či botanické a zoologické diela Carla Linného a Georga Buffona.

Celá výstava pozostáva z 20 historických tlačí, ktoré sú doplnené kópiami ilustrácií z ďalších kníh a obsiahlymi sprievodnými textami prezentujúcimi panovníkov Uhorska, trnavské tlačiarne, školskú reformu Márie Terézie Ratio educationis a reformu súdnictva Constitutio Criminalis Theresiana, vojnu o rakúske dedičstvo, barokovú a klasicistickú literatúru či vedu a techniku.

Výstava bude sprístupnená vernisážou 4. apríla 2024 a potrvá do 31. marca 2025.

Názov výstavy: Osemnáste storočie slovom a obrazom: Staré tlače z historickej knižnice ZsM
Autor: Mgr. Milan Ševčík
Organizátori: Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave
Dátum: 4. 4. 2024 – 31. 3. 2025
Vernisáž: vo štvrtok 4. apríla 2024 o 17:00
Miesto: Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzeum knižnej kultúry, Nám. sv. Mikuláša 10, Trnava

Zsdroj: ZS Múzeum

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál