Paralelity. ...ak chceš, tak môžeš...

Kolekcia dvojportrétov výtvarníka Jozefa Ďuračku

Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo v spolupráci s občianskym združením Paralelity výstavu s názvom PARALELITY. ...ak chceš, tak môžeš...

Osvetový projekt PARALELITY nesie v sebe silné posolstvo: „Ak chceš, tak môžeš...“ Kolekciou dvojíc portrétov úspešných slovenských športovcov - olympionikov a paralympionikov - vytvoril výtvarník Jozef Ďuračka  základ pre vyjadrenie jedného z posolstiev projektu, že každý človek bez rozdielu  môže byť úspešný a dosiahnuť aj tie najvyššie ciele, ak je húževnatý, vytrvalý a odhodlaný. Zámerným spojením ŠPORTU a PARAŠPORTU vytvára koncept priestor na otázky o rovnosti príležitostí a šancí, rovnosti pozornosti či nepozornosti k určitým témam, priestor na otázky o rovnosti podmienok alebo otázky o ľudskej nevšímavosti. Symboliku športu je však možné vnímať aj všeobecnejšie, nakoľko tieto otázky a témy majú nepomerne širší kontext. Súčasťou projektu je okrem výstavy obrazov aj organizovanie študentských besied a stretnutí s vyobrazenými športovými osobnosťami.

Autor o svojej inšpirácii a o projekte hovorí: „Životné príbehy a dosiahnuté výsledky úspešných slovenských športovcov a parašportovcov sú skutočným dôkazom, že vôľa, húževnatosť a vytrvalosť môžu byť kľúčom k dosiahnutiu takmer akejkoľvek méty. Ukazujú, že ak je jasný cieľ, má zmysel nevzdávať sa, aj keď cesta nie je krátka, ľahká ani jednoduchá. Takíto ľudia by mohli a mali byť preto veľkou inšpiráciou pre každého z nás. Veľký rešpekt patrí každému, pre koho sa “prekážka stane výzvou” a mimoriadny obdiv a úcta patrí všetkým, ktorí to nevzdali napriek tomu, že majú vždy o jedného súpera naviac …”

Názov výstavy: PARALELITY. ...ak chceš, tak môžeš...
Organizátori: Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave, Paralelity, o. z.
Autor: Jozef Ďuračka
Termín vernisáže: v piatok 7. 6. 2024 o 17,00 h

Miesto: Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné námestie č. 3, II. poschodie
Trvanie výstavy: 7. 6. – 29. 9. 2024

Zdroj: ZS Múzeum v Trnave

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál