Medzi životom a smrťou

Dokumentárna panelová výstava

Západoslovenské múzeum v Trnave predstavuje svojim návštevníkom výstavu Medzi životom a smrťou, ktorá sa obsahovo venuje príbehom ľudí zachraňujúcich životy židovských spoluobčanov v celej Európe, vrátane Slovenska.

Ústav pamäti národa na jej príprave spolupracoval s Európskou sieťou Pamäť a solidarita, nadnárodnou sieťou pamäťových inštitúcií so sídlom vo Varšave. Európska sieť Pamäť a solidarita vznikla v roku 2005 na základe iniciatívy ministrov kultúry Poľska, Nemecka, Maďarska a Slovenska. V roku 2009 prevzal Ústav pamäti národa od Ministerstva kultúry SR agendu, ktorá sa týka zastupovania Slovenskej republiky v Európskej sieti Pamäť a solidarita. Sieť prispieva k rozvoju spoločnej kultúry, dokumentovaniu a sprístupňovaniu poznania historických udalostí 20. storočia spojených s vojnami, totalitnými diktatúrami či politickými prevratmi. Výsledkami spolupráce medzinárodného kolektívu expertov a inštitúcií spojeným v Sieti sú mnohé verejné, vedecké, výskumné a vzdelávacie podujatia.

Dokumentárna panelová výstava Medzi životom a smrťou znázorňuje zložitosť ľudských vzťahov v extrémnych situáciách tým, že prezentuje príbehy zachránených Židov spolu s príbehmi ich záchrancov. Tieto svedectvá uvádza na širšom historickom pozadí s cieľom lepšie pochopiť možnosti Židov prežiť a možnosti tých, ktorí im poskytovali pomoc. Výstava predstavuje príbehy záchrany Židov v dvanástich európskych krajinách: Chorvátsko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Ukrajina. Nad podujatím prevzal záštitu predseda TTSK Jozef Viskupič.

Výstava Medzi životom a smrťou bude verejnosti prístupná v termíne od 23. 7. – 11. 8. 2024. Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 25. júla 2024 o 16,00 h
PaedDr. Simona Jurčová

Názov výstavy: Medzi životom a smrťou / BETWEEN LIFE AND DEATH
Nad podujatím prevzal záštitu predseda TTSK Jozef Viskupič.
Organizátori: Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave, Ústav pamäti národa v Bratislave, Európska sieť Pamäť a solidarita
Trvanie výstavy: od 23. 7. – 11. 8. 2024
Vernisáž: vo štvrtok 25. júla 2024 o 16,00
Miesto: Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné námestie č. 3

Zdroj: ZS Múzeum

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál