William Schiffer

Múzeum knižnej kultúry

Námestie sv. Mikuláša 10

Letná sezóna 1. 4. – 30. 9.

ut. – pia. 8.30 – 12.30 h

13.00 – 15.00 na objednanie

so. – ne. 11.00 – 17.00 h

 

Prosíme, ohlasujte víkendové návštevy cez pracovné dni u lektorov v hlavnej budove na tel. č.: 033/5512 91

William Schiffer – umelec, sochár, medailér

* 26.08.1920 Zvončín

† 07.08.2007 Trnava

Schiffer sa narodil 26. októbra 1920 vo Zvončíne pri Trnave. Jeho umelecké začiatky siahajú k zborovému spevu a neskôr k angažmánu v nitrianskom divadle. V závere druhej svetovej vojny odišiel do Francúzska, kde najskôr študoval na hereckej škole, ale čoraz viac ho lákalo výtvarné umenie. 

Prestúpil na École des Beaux, v päťdesiatych rokoch sa zosobášil s Maruškou Kokoškovou, rodáčkou z českých Rokycian, neterou slávneho maliara Oskara Kokoschku a dlhoročnou sekretárkou česko-slovenského veľvyslanca v Paríži Štefana Osuského. Bola celé roky dobrým duchom a ochrankyňou emigrantov zo Slovenska. 

Schifferove výtvarné začiatky patria na Montmartre, kde sa mu podarilo získať ateliér. Medzi jeho významné životné obdobia patrí študijný pobyt u významného sochára svetového mena Chorváta Ivana Meštroviča, ktorý bol žiakom Augusta Rodina a žil a pôsobil v USA. Prelom v Schifferovej tvorbe nastal v závere šesťdesiatych rokov, keď sa dostal do kontaktu s Pierrom Dehayom, členom Académie Fran‡aise, ktorý stál v tom čase na čele mincovne a spolu s členmi Francúzskeho klubu medaily rozbiehal hnutie pod názvom Obnova medaily. Išlo o nadviazanie na tradíciu medailovej tvorby francúzskych majstrov. Schiffer sa zaradil do okruhu medailérov intenzívne spolupracujúcich s Parížskou mincovňou. 

Veľmi plodná spolupráca vyústila do razby desiatok razených i liatych medailí. Viaceré z nich sa dočkali vysokého ocenenia odbornej i zberateľskej verejnosti. Medzi ne možno zaradiť medaily k významným výročiam rôznych krajín, portrétne medaily svetových osobností, po návrate osobností Slovenska i Čiech. Po návrate na Slovensko pokračoval v spolupráci s kremnickou mincovňou. Tu vznikol rad medailí, prvou bola Milana Rastislava Štefánika, po nej Václava Havla a desiatok domácich osobností. Práce vystavoval na desiatkach autorských výstav. 

Pri príležitosti umelcovej osemdesiatky sa v Paríži v Musée national des Artes et traditions populaires konala výstava jeho celoživotného diela. 

Ocenenia: 

2007: 

(31. augusta) mu bolo in memorian udelené ocenenie Radu Ľudovíta Štúra III. triedy za prínos v oblasti prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí 

1967: 

ocenenie za skulptúru Matka s dieťaťom (udelené na Salóne nezávislých v Paríži)

Výber z tvorby: 

Medaily: 

- k 350. výročiu Trnavskej univerzity 

- k 760. výročiu udelenia mestských práv Trnave 

- k 200. výročiu vzniku Spojených štátov amerických 

- k 2500. výročiu Perzskej ríše 

- k 800. výročiu kresťanstva v Rusku 

- k 1100. výročiu príchodu vierozvestcov 

Portrétne medaily osobností: 

- Ján Sokol 

- Václav Havel 

- Ján Koniarek 

- Alexander Dubček 

- Boris Pasternak 

- Alexander Solženicyn 

- libanonský svätec Šarbel Maklúf a i. 

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál