Skameneliny sveta

Výstava z paleontologickej zbierky Západoslovenského múzea v Trnave

12. 3. 2019 – 28. 2. 2020

Paleontologická zbierka je súčasťou geologickej zbierky Západoslovenského múzea v Trnave. Obsahuje okolo 3000 kusov zbierkových predmetov – fosílií. Fosílie (skameneliny) sú zvyšky živočíchov a rastlín z minulých geologických období, ktoré sa zachovali do súčasnosti. Mnohé z týchto rastlín a živočíchov vyhynuli bez potomkov, no niektoré, najmä z mladších období sa vyskytujú aj v súčasnosti. Vplyvom geologických procesov sa menil vzhľad celej zeme, hlavne rozmiestnenie pevnín a oceánov. Menila sa aj klíma, striedali sa tropické až subtropické obdobia s obdobiami podstatne chladnejšími. Vplyvom klimatických zmien sa menila pestrosť fauny a flóry. Územie dnešného Slovenska bolo niekoľkokrát zaliate morom. Svedčia o tom mnohé morské skameneliny (ulitníky, žraločie zuby, ježovky, koraly), ktoré sa doteraz v živej podobe vyskytujú v Stredozemnom mori. Na pevnine panovalo subtropické podnebie, žili tu slony a vzhľad krajiny dopĺňali palmy a škoricovníky. Po ústupe morí na konci treťohôr sa postupne podnebie ochladzovalo, rozprestierali sa tu rozsiahle jazerá, na dne ktorých sa usadili ílovité sedimenty so zvyškami rastlín a rýb. V štvrtohorách bolo naše územie pokryté občasným ľadovcom. Z tohto obdobia pochádzajú zvyšky mamutov a srstnatých nosorožcov.

Výstava Skameneliny sveta predstavuje návštevníkom okolo 150 exponátov doplnených rekonštrukciami a fotografiami. K výstave je možné objednať odborný výklad (prehliadku komentovanú autorom) pre vopred objednané školské skupiny na dohodnutý termín (033/ 5512913).

www.zsmuzeum.sk

 

Zdroj: ZS Múzeum v Trnave

 

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál