Pevné, tekuté, ľahké II.

Marta Matejková Vjatráková - Pevné, tekuté, ľahké II.

Marta Matejková Vjatráková, narodená 1990, žije a tvorí v Trnave. V rokoch 2005 - 2010 absolvovala štúdium na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave (odbor propagačná grafika) a v rokoch 2010 - 2016 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (Ateliér skla, P. Illo a P. Macho). Počas štúdia realizovala študijný pobyt na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki v Krakove. Od roku 2011 sa zúčastňuje kolektívnych výstav doma i v zahraničí, okrem toho sa zúčastnila sklárskych sympózií (Lednické Rovné, Nový Bor, Dubnica nad Váhom) a maliarskeho sympózia v Seredi.

www.gjk.sk

Zdroj: GJK v Trnave

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál