V zrkadle maľby

VÝSTAVA VÝZNAMNÉHO SLOVENSKÉHO MALIARA

Autor, titul výstavy: Ivan Csudai: V zrkadle maľby
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Vladimír Beskid
Vernisáž: 7.11. 2019 (štvrtok) o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 7.11. 2019 – 19.01. 2020 

Galéria Jána Koniarka v Trnave predstavuje prvú samostatnú výstavu významného slovenského maliara, grafika, hudobníka a pedagóga Ivana Csudaia (1959). Jubilejná výstava autora v trnavskej galérii však neprináša retrospektívny zostrih jeho vyše tridsaťročnej tvorivej cesty, naopak, koncentruje sa na aktuálnu novú sériu maliarskych prác z posledných rokov 2018 – 2019. Aj v nej nachádzame autorov charakteristický retrofeeling, konvenčný námet a remix zvolených ikonografických prvkov a zároveň vnímame jeho inovatívne obrazové myslenie a osobitosť každého jeho maliarskeho plátna. Autor sa tak ocitá v metaforickom zrkadle maľby, čo znamená jeho autonómne zrkadlenie sveta v obrazovom poli a aj spätné zrkadielko, v ktorom sa odráža jeho predošlá tvorba. 

V aktuálnom cykle malieb ide o vzájomný a intenzívny dialóg silnej obrysovej linky a pestrofarebných polí, ktoré sa nestretávajú v jednom tvare či objeme, ale vytvárajú obojstrannú obrazovú rozpravu. Pri tejto príležitosti sa zdajú príhodné upravené pojmy slovenskej dvojice modernistov Fulla – Galanda „líniokresby“ a „farboplochy“. V rámci prezentovanej líniokresby a reťazenia motívov sa tu predstavuje ešte jeho kultov. macík, „nemý svedok“ diania, bezbranný plyšový hrdina – Csudaiove melancholické alter ego, a s ním aj príznačné atribúty, čo prežili mnoho generácií: lebka, fakľa, zástava, parohy, liečenie medvedíka a pod. (Flagted, Ted, oba 2018; Healing Voice, 2019). Úlohu medvedíka Teddyho však čoskoro preberá nový tvor/tvar. Zjavuje sa v grafickej obrysovej linke ako psí kocúr (psí je písmeno gréckej abecedy) alebo mačkopes, či lepšie mackopes (Psee the Cat, Cat Hat, oba 2018; V izbe II., Jeep, oba 2019). Nasledujú zjednodušené počítačové ikony stolovej lampy, pinokiovskej hlavy s klobúčikom, stromčeka, monitorua a pod. (Modrá lampa, Vianoce, Pri TV, Klobúk; všetky 2019). Istú súvislosť s kabinetn.mi obrazmi z konca 90. rokov predstavujú „obývačkové“ maľby. Ide o „zabývanie sa“ v obraze zariaden.ch interiérov, kde sa vedľa seba tesnia sedačky, kreslá, komody, zrkadlá, lampy a všadeprítomn. mackopsík (V izbe I . – IV., Ľahkosť; všetky 2019). Toto zab.vanie či „zavírenie“ obrazového poľa líniokresbou nosn.ch emblémov sprevádza plnofarebné abstrahované pozadie. Pritom silné farboplochy tvoria autonómny svet, ktor. sa nekryje s figúrami obrazu. Tu nastupujú veľkorysé farebné kruhy (Ted, Cat Hat, Dvojica, V okne; všetky 2019), zrezané polkruhy a formy (Pri TV, Pri pyramídach, V izbe IV.; 2019) či kombinácia pestrofarebných kruhov s fériou vznášajúcich sa malých kruhov – bublín, čo bezstarostne a ľahko poletujú nad celou scénou (Ľahkosť I. – II., 2019). Tento nespútan. dialóg farbokruhov niekedy strieda iná frakcia a dikcia pozadia – usporiadaná pravouhlá štruktúra, jasný geometrický poriadok (V izbe II., Lampa, Pohovka, Mondrie; všetky 2019). Tieto obrazové scény sú popové, veselé, ľahko čitateľné a oslobodzujúce... 

P.S. Istú bodku a zároveň pokračovanie maliarskeho príbehu v podobe pocty pedagógovi a vlastnej interpretácie jeho obrazového jazyka či slovníka prvkov prinášajú na v.stave absolventi 4. Csudaiovho ateliéru (Andrea Bartošová, Dávid Baffi, Peter Cvik, Michal Czinege, Michal Černušák, Eva Činčálová, Lucia Horvátová, Jakub Reken, Erik Šille a pod.). 

Ivan Csudai (nar. 1959) – významný slovenský maliar, grafik, artrocker a pedagóg. Žije a tvorí v Bratislave. V rokoch 1981 – 1987 absolvoval VŠVU v Bratislave, je zakladateľom a od roku 2001 vedúcim 4. ateliéru Katedry maľby VŠVU, v roku 2005 bol menovaný za profesora. Jeho diskografia z rokov 1992 – 2011 obsahuje 7 sólových albumov a 2 albumy so skupinou Sleepy Motion. Individuálne výstavy (výber): 2019 – V zrkadle maľby, Galéria Jána Koniarka v Trnave; 2017 – Untitled, White & Weiss Gallery Bratislava; 2017 – Druhá retrospektíva 2010 – 2017, SSG Banská Bystrica; 2016 – Ars interpretandi, PGU Žilina; 2015 – Positives, SOGA Bratislava; 2014 – Autobiograf, Galéria Alfa, Kulturpark Košice. Zo skupinových výstav: 2018 – Criticon (Kritická maľba dnes), Múzeum Vojtecha Löfflera Košice; 2018 – Bakelit /súčasná slovenská maľba, Miskolci galéria, Miskolc; 2018 – Hľadanie hraníc maľby, GVUO Ostrava; 2016 – Kugel.RUND, Tabakfabrik Hainburg, Schüttkasten Allentsteig; viac informácií na: www.ivancsudai.sk 

Vladimír Beskid

 

Zdroj: GJK v Trnave

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál