Galéria Jána Koniarka - február 2020

Program Galérie Jána Koniarka v Trnave – február 2020

PRIPRAVOVANÉ VÝSTAVY:

Entrotopia 2.0

Medzinárodný výmenný výstavný projekt medzi Helsinskou asociáciou umelcov (HTS) a OZ Publikum.sk. Diela prezentovaných autorov sú v zastúpení priestorových inštalácií, objektu, maľby, sound artu a tiež u nás veľmi ojedinelého bio-artu. Kurátorka: Dominika Chrzanová
Vernisáž: 6.2.2019 o 18:00 h. Trvanie výstavy: 6.2. 2020 – 22.03. 2020
Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

AKTUÁLNE VÝSTAVY:

Michal Černušák, Marek Kvetán: ČIERNY KVET

Profilová prezentácia dvoch popredných slovenských a regionálnych umelcov, ktorá ukáže ich aktuálnu tvorbu za posledné obdobie  a má ukázať podobnosti ich programov v rozličných médiách: Černušák (maľba), Kvetan (objekty). Kurátor: PhDr. Vladimír Beskid
Trvanie výstavy: 30.1. 2020 – 15.03. 2020.
Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Stála expozícia GJK v Trnave:

Galéria portrétov

Výber diel portrétneho žánru reprezentujúcich vývoj portrétneho maliarstva od konca 18. storočia po súčasnosť zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave
Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava

AKCIE / AKTIVITY

Komentovaná prehliadka výstavy Entrotopia 2.0

27. február 2020 (štvrtok), 17:00 h. Vstup voľný
Synagóga - Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

ART Laboratórium 2020

V priestoroch Galérie Jána Koniarka sa uskutočňujú tvorivé dielne a výtvarná tvorba k aktuálnym výstavám pre MŠ, ZŠ, SŠ /podľa záujmu škôl/. 
Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Webstránka: www.gjk.sk

 

Zdroj: Galéria Jána Koniarka v Trnave

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál