Svet minerálov v ZS Múzeu

Svet minerálov

Nová geologická výstava Svet minerálov oboznámi návštevníkov so systémom minerálov s ukážkami a dokumentárnym obrazovým materiálom zo svetových lokalít. Minerál má na rozdiel od horniny rovnaké chemické zloženie a fyzikálne vlastnosti vo všetkých svojich častiach. Vytvára kryštály, ktoré môžu dosahovať rôzne veľkosti - od mikroskopických rozmerov až po niekoľko metrov veľké monokryštály. Existuje asi 1500 druhov minerálov a veľké množstvo odrôd. Prvé minerály sa na Zemi objavili asi pred 4,5 miliardami rokov, kedy sa vytvorila pevná zemská kôra. Tá je zložená z hornín, ktoré obsahujú minerály. Minerály sa nachádzajú vo všetkých typoch hornín na primárnych náleziskách. Zo sekundárnych nálezísk sú významné hlavne náplavy riek a potokov. Zbierka Západoslovenského múzea v Trnave obsahuje aj hodnotné vzorky svetových minerálov, z ktorých časť predstavujeme na výstave, ktorá bude sprístupnená v múzeu od 13. marca 2020.

Autor: RNDr. Miroslav Hornáček
Miesto:  budova ZsM, I. poschodie 
Trvanie: od 13. 3. 2020  do 28. 2. 2021

Zdroj: ZS Múzem v Trnave

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál