Galéria Jána Koniarka - jún 2020

Program Galérie Jána Koniarka v Trnave - jún 2020

 


PRIPRAVOVANÉ VÝSTAVY:Vlasta Žáková: Nostalgia zajtrajších rán


Reprezentatívna prezentácia osobitej textilnej tvorby autorky  za posledné desaťročie (2010-20), kde hlavnú rolu hrajú kolážové vyšívané reliéfy, mäkké plastiky (aj v UV svetle) a digitálne žakarové vzory. Kurátor: Vladimír Beskid. 
Sprístupnenie výstavy: 28. 5. (Št) 2020. 
Trvanie výstavy: 28.5. (Št) 2020 – 3.7. (Pia) 2020
Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava


Alexander Salontay

Retrospektívna výstava slovenského maliara Alexandra Salontaya (1937). Ambíciou projektu je v doposiaľ nerealizovanom rozsahu odprezentovať v jednotlivých tematických okruhoch obsiahle dielo opomínaného autora, ktorého maliarska poloha sa pohybuje od reflexie osobnej mytológie v socialistickej spoločnosti po špecifický pop-artový variant v rurálnom kontexte. 
Kurátor: Filip Krutek. Sprístupnenie výstavy: 4. 6. (Št) 2020
. Trvanie výstavy: 4.6. (Št) 2020 – 30.8. (Ne) 2020

Koppelova vila, Zelený kríček 3, TrnavaEnigmatická krajina

Výstavný projekt Enigmatická krajina prezentuje reinterpretácie tradičného maliarskeho žánru krajinomaľby optikou najmladšej generácie výtvarníkov v médiu sochy a maľby. Nastupujúcu generáciu umelcov dopĺňa konceptuálna videointervencia. 
Kurátor: Filip Krutek. 
Sprístupnenie výstavy: 11. 6. (Št) 2020. Trvanie výstavy: 11. 6. (Št) - 30.8. (Ne) 2020.
Nové krídlo Koppelovej vily, Zelený kríček 3, Trnava

 

AKTUÁLNE VÝSTAVY - Stála expozícia GJK v Trnave:

Galéria portrétov

Výber diel portrétneho žánru reprezentujúcich vývoj portrétneho maliarstva od konca 18. storočia po súčasnosť zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave.
Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava

AKCIE / AKTIVITY - V prípade, ak od júna budú otvorené školy:

ART Laboratórium 2020

V priestoroch Galérie Jána Koniarka sa uskutočňujú tvorivé dielne a výtvarná tvorba k aktuálnym výstavám pre MŠ, ZŠ, SŠ /podľa záujmu škôl/.
Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava

www.gjk.sk

 

Zdroj: Galéria JK v Trnave

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál