Detský letný tábor v Lanovom centre

Okrem zábavy v lanovom centre je pripravujený aj bohatý program pre všetky deti

Letný tábor pre deti vo veku od 5 do 15 rokov.

1.TURNUS – 27. júla 2020 - 31. júla 2020 – od od 8:00 do 15:30

2.TURNUS – 3. augusta 2020 - 7. augusta 2020 – od od 8:00 do 15:30

3.TURNUS – 10. augusta 2020 - 14. augusta 2020 – od od 8:00 do 15:30

4.TURNUS – 17. augusta 2020 - 21. augusta 2020 – od od 8:00 do 15:30

Program denného tábora začína každý deň o 7:45 a konči 15:30. Program jednotlivých dní je nasledovný:

Pondelok:

07:45 – 08:00 – registrácia detí
08:15 – 09:00 – zoznámenie sa s denným programom, ukážka areálu
09:00 – 09:30 – rozcvička, rozdelenia do skupín
09:30 – 10:00 – desiata
10:00 – 11:30 – prekážky lanového centra – nízke lanové prekážky, vysoké lanové prekážky, skákací hrad, šmyklávka, trampolína, tobogán, lanovka)
11:30 – 12:00 – relax, hry, kreslenie, čítanie (tvorivé dieľničky)
12:00 – 12:30 – obed
12:30 – 13:00 – odpočinok
13:00 – 14:30 – športové hry 
14:30 – 15:00 – olovrant
15:00 – 15:30 – skupinové šúťaže
15:30 – príchod rodičov

Utorok:

07:45 – 08:15 – príchod detí- prezentácia
08:30 – 09:30 – rozcvička, strečing
09:30 – 10:00 – desiata
10:00 – 11:30 – prekážky lanového centra – lezecká stena
11:30 – 12:00 – relax, hry, čítanie, kreslenie (tvorivé dieľničky)
12:00 – 12:30 – obed
12:30 – 13:00 – odpočinok
13:00- 14:00 – športové hry a súťaže
14:00 – 14:30 – olovrant
14:30 – 15:30 – všestranné pohybové hry a gymnastika
15:30 – príchod rodičov

Streda:

07:45 – 08:15 – príchod detí- prezentácia
Celodenný výlet 
15:30 – príchod rodičov

Štvrtok:

07:45 – 08:15 – príchod detí- prezentácia
09:30 – 10:00 – desiata
10:00 – 11:30 – prekážky lanového centra
11:30 – 12:00 – relax, hry, čítanie, kreslenie (tvorivé dieľničky)
12:00 – 12:30 – obed
12:30 – 13:00 – odpočinok
13:00 – 14:00 – zjazd na vysokej lanovke, zlaňovanie
14:00 – 14:30 – olovrant
14:30 – 15:30 – celotáborová lezecká hra
15:30 – príchod rodičov

Piatok:

07:45 – 08:15 – príchod detí- prezentácia
08:30 – 09:30 – rozcvička, strečing
09:30 – 10:00 – desiata
10:00 – 11:30 – prekážky lanového centra – LanoSkokan (Skok voľným pádom so zhúpnutím)
11:30 – 12:00 – relax- tvorivé dieľničky
12:00 – 12:30 – obed
12:30 – 13:00 – odpočinok
13:00 – 14:00 – skupinové športové súťaže
14:00 – 14:30 – olovrant
14:30 -15:30 – animačný program, detská disco, vyhodnotenie tábora, ocenenie detí
15:30 – koniec turnusu

Cena za dieťa: 139 € / turnus,
Cena za súrodenca: 129 € / turnus

Zmena programu denného tábora vyhradená organizátorom.

Prihlásiť deti na denný tábor môžete na stránke https://www.lanac.sk/kategoria-produktu/detsky-tabor/

 

Zdroj: Trnavský lanáč

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál