Trnavská poetika v novembri 2020

vložené do stromov – ďalšie pokračovanie Trnavskej poetiky

Tentokrát si moderátori Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma pozvali mladú poetku Oľgu Gluštíkovú. O hudobný program sa postará Jana Andevská.

 

Zdroj: Knižnica JF v Trnave

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál