Podvečery u Oláha

Séria poučných podujatí v Múzeu knižnej kultúry

Názov podujatia: Podvečery u Oláha
Miesto: záhrada v Múzeu knižnej kultúry
Termíny: 28.7., 11.8., 25. 8., 8. 9., 22. 9. 2021
Čas: 18,00 – 19,00 

Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo v záhrade Múzea knižnej kultúry (bývalý Oláhov seminár) na Námestí sv. Mikuláša 10 počas leta sprievodný program k výstave Slováci, píšte po slovensky! Hodinový program sa uskutoční vždy v stredu – vo vybraných termínoch od konca júla do septembra. Zámerom podujatia je priblížiť boj našich predkov o národný jazyk cez konkrétne diela národovcov. 

Program:

28.07.2021
Počiatky národného obrodenia (Národná obrana v latinčine)

11.08.2021
Ako sa formovala spisovná slovenčina. (Bajza, Fándly, Bernolák)

25.08.2021
Ľúbostná poézia v tvorbe štúrovskej generácie (Štúr, Sládkovič)

08.09.2021
Štúrovská generácia, národní buditelia a hymnická poézia

22.09.2021
Horor v slovenskej literatúre. Ukážka všestrannosti jazyka slovenského.

Autor a moderátor podujatia Mgr. Matej Krnáč vybral na päť podvečerov postupne ukážky z diel Apológia (J. B. Magin), Dúverná zmlúva.., Zelinkár, (Fándly), René mládenca príhody a skúsenosti (Bajza), Zapomeň drahá (Štúr), Marína (Sládkovič), Nehaňte ľud môj (Sládkovič), Kto za pravdu horí (Kuzmány), Margita a Besná, Žltá ľalia (Botto)...

Stretnutia budú v príjemnom prostredí malej a nie veľmi známej záhrady za historickou renesančnou budovou bývalého Oláhovho seminára s netradičným výhľadom na veže Baziliky sv. Mikuláša. Domáca limonáda osvieži návštevníkov v horúci letný podvečer. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v interiéri budovy. 

Vstupné na podujatie je 2.- €.
Info na: www.zsmuzeum.sk
aj na FB a instagrame Západoslovenské múzeum

 

Zdroj: ZS Múzeum

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál