Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2022

Udržateľnosť v pamiatkach  - Dni európskeho kultúrneho dedičstva

01.09.2022
15.00 – 20.00 h - Víno Tirnavia– letný festival vína, ochutnávka prestížnych slovenských vín, nádvorie radnice

2-4.09.2022
Trnavský včelársky festival, Hlavná ulica

04.09.2022
16.00 h + 2 prehliadky - Bellušov vodojem, Potulky malým Rímom
Prehliadka národnej technickej pamiatky  spojená s výstavou  vodárenskej sústavy v regióne (Miroslav Beňák, Tavos)

13.09.2022
18.00 h - 50 rokov kina Hviezda,  vernisáž - otvorenie výstavy dejiny a premeny kina Hviezda, kino Hviezda, (Adrián Kobetič, Zaži v Trnave)

18.09.2022
16.00 h - Potulky malým Rímom. Po stopách talianskych majstrov (Adrián Kobetič).

20.09.2022
17.00 h - Mestská veža.  O Trnave vo veži.
Historická Trnava budúcnosti – obnova mestského opevnenia

21.09.2022
17.00 h - Mestská veža, O Trnave vo veži
Výtvarné umenie v Trnave

21.09.2022
17.00 h - Mestská veža. O Trnave vo veži
Nové poznatky v archeológii mesta

25.09.2022
16.00 h - Potulky malým Rímom. Oáza prírody uprostred sídliska (Radoslav Kvasničák)
Spoznajte biodiverzitu botanickej záhrady MTF STU

28.09.2022
17.00 h - Knižnica TU, Prezentácia publikácie Trnava Erudita III.

29.09.2022
17.00 h - Malý Berlín - Strategické riadenie krajiny a ochrana biodiverzity
Enviromentálne projekty Trnavy (Ondrej Horváth) prezentácia projektov spojená s výstavou

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál