Kurz modelovania z hliny

Škola ľudových remesiel – Kurz modelovania z hliny

Priaznivé podmienky v podobe kvalitných ložísk hrnčiarskej hliny mali významný vplyv na rozvoj slovenského hrnčiarstva. Pri výrobe používali hrnčiari lokálne zdroje hliny, prípadne z blízkeho okolia. Najnáročnejšími prácami z fyzického hľadiska bolo získavanie a príprava hrnčiarskej hliny. Hlina sa kopala ručne v hlinisku alebo v jamách s hĺbkou až do 5 metrov. Skladovala sa na chladnom mieste, kde sa ďalej spracovávala (prekopávaním, ubíjaním, hnetením, šliapaním, mletím atď.), až kým sa dostala na hrnčiarsky kruh. V 20. storočí sa tento proces zjednodušil a urýchlil zásluhou elektrických mlecích strojov. V súčasnosti si hrnčiari častejšie kupujú už spracovanú hlinu alebo si ju sami spracujú pomocou elektrických strojov.

Hrnčiarstvo patrilo medzi najrozšírenejšie remeslá na Slovensku od stredoveku až do polovice 20. storočia, pretože odzrkadľovalo život vidieckych domácností s ich každodennými potrebami. Hrnčiari vyrábali rôzne druhy prevažne úžitkových predmetov slúžiacich na úschovu a prípravu potravín (hrnce, rajnice, pekáče, formy na lievance), na podávanie aj prenos jedál a nápojov (taniere, misy, obedáre, džbány), drobné úžitkové predmety (cedáky, kvetináče, včelárske dymáky). V menšej miere zhotovovali drobné dekoratívne predmety (sošky, svietniky, detské hračky). Hrnčiarske výrobky sa pôvodne vyrábali modelovaním v ruke, neskôr točením na hrnčiarskom kruhu či tvarovaním s využitím foriem.

V rámci podujatia Škola ľudových remesiel si Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo pre záujemcov kurz modelovania z hliny, ktorý sa uskutoční v sobotu 27. júla 2024 o 14:00 h. Účastníci kurzu budú mať možnosť vyskúšať si prácu s hlinou pri modelovaní v rukách.

Kurz bude prebiehať pod vedením Róberta Šťastného, absolventa odboru umelecký keramik SUŠ v Pezinku. V súčasnosti sa venuje výrobe úžitkovej aj dekoračnej keramiky, zúčastňuje sa remeselných jarmokov a vedie kurzy pre deti aj dospelých.

Počet účastníkov kurzu je obmedzený. Objednávky prijímame osobne na adrese Západoslovenského múzea alebo na telefónnom čísle 033/5512913. Vstupné je 5,- €. Vhodné aj pre deti od 4 rokov.

Mgr. Adriána Takáčová

Organizátori: Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave
Názov podujatia: Škola ľudových remesiel – Kurz modelovania z hliny
Miesto: Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné námestie č. 3, 918 09 Trnava
Termín: sobota 27. júla 2024 o 14:00 hod.

Zdroj: Západoslovenské múzeum v Trnave

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál