Kurz kyanotypie

kurz historickej fotografickej techniky – kyanotypie

Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo pre verejnosť kurz historickej fotografickej techniky – kyanotypie ako sprievodné podujatie k výstave Trnavské fotoateliéry. Na kurze si účastníci urobia vlastný obrázok starou fotografickou technikou, ktorý si budú môcť odniesť domov. Záujemcov prosíme objednať sa telefonicky na nedeľu 20.10.2019 o 14,00 hodine v budove Západoslovenského múzea, Múzejné námestie 3.

Vstupné na kurz je:  5 €

KYANOTYPIA - fotochemická modrotlač (z gréckeho kyanos-modrý) je jedna z historicky najstarších fotografických techník, ktorá poskytuje výrazne modré obrazy.

Tento proces vyvinul v roku 1842 anglický prírodovedec a astronóm Sir John Frederick Herschel (1792-1871). Kyanotypia tak bola historicky treťou fotografickou technikou (po daguerrotypii a talbotypii - kalotypii), ktorou bolo možné zhotovovať stabilné fotografické obrazy.

Príďte si zhotoviť do múzea modrý obrázok podľa vlastného návrhu!

Západoslovenské múzeum v Trnave
Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava

www.zsmuzeum.sk 

Zdroj: ZS Múzem v Trnave

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál