Zelený kríček - december 2019

6. decemBER 2019

21.00 h - NE_ON

7. december 2019

19.07 h - Mikulášsky Djembe Picnic

21. december 2019

20.00 h - Reggae Corner / Xmass Rasta Edition

 

Zdroj: FB stránka usporiadateľa

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál