Kurz vyvolávania ČB fotografie

KO SA KEDYSI PRACOVALO VO FOTOATELIÉRI

Kurz vyvolávania čiernobielej fotografie pre začiatočníkov

Vo štvrtok 20. februára 2020 od 17,00 a vo štvrtok 5. marca 2020 od 17,00
Na objednanie – max. 10 účastníkov, cena kurzu: 5 €/ osoba

Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo pre záujemcov o klasickú čiernobielu fotografiu kurz zhotovovania fotografií pre začiatočníkov. Kurz bude viesť fotograf múzea Tomáš Vlček a lektorka Tatiana Florišová. 

Výstava Trnavské fotoateliéry v Západoslovenskom múzeu v Trnave končí 15. marca 2020 a kurz je jej sprievodným podujatím. Krátky sprievod výstavou na úvod bude komentovať jej autorka PaedDr. Simona Jurčová. 

Na kurze sa účastníci oboznámia s dobovým ateliérovým fotoaparátom a dozvedia sa, ako sa týmto prístrojom kedysi fotografovalo. Priamo sa naučia zväčšovať a vyvolávať fotografiu z negatívu s trnavským motívom, ktorý vopred pripravia lektori kurzu. Vlastnoručne vyvolané fotografie si účastníci kurzu odnesú so sebou. Kurz je na objednanie vo dvoch termínoch a maximálny počet účastníkov je 10 na termín. Vstupné je 5 €.
PaedDr. Simona Jurčová

Zdroj: ZS Múzeum v Trnave

 

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál