Leto v galérii 2020

Letné tvorivé dielne pre prázdninujúce deti v rámci projektu ART LABORATÓRIUM 2020


Od 7.7.2020 – 31.7.2020 – od utorka do piatku od 9:30 hod. – 11:30 hod. (okrem pondelka)

V priestoroch Galérie Jána Koniarka v Trnave sa uskutočnia tvorivé výtvarné a vzdelávacie programy pre prázdninujúce deti v spolupráci s pedagógmi ZUŠ na Mozartovej ulici v Trnave.

Program:

1. Týždeň - 7.7. – 10.7. 2020 - Tvorivé aktivity s Mirom Trubačom

2. Týždeň - 14.7. – 17.7.2020 - Tvorivé aktivity s Katarínou Horváthovou – Pripkovou

3. Týždeň - 21.7. – 24.7.2020 - Tvorivé aktivity s Petrou Sabovou

4. Týždeň - 28.7. – 30.7.2020 - Tvorivé aktivity s Beátou Balgavou

Tvorivé výtvarné aktivity a animačné hry budú v Galérii Jána Koniarka prebiehať od 7.7.2020 do 31.7.2020 utorok až piatok /okrem pondelka/ 9:30 – 11:30 hod. V prípade priaznivého počasia na nádvorí Koppelovej vily, v prípade nepriaznivého počasia v priestoroch klUbu 3. 

GJK sa v roku 2020 rozhodla spolupracovať zo ZUŠ so sídlom na Mozartovej ulici, ktorá vyučuje žiakov vo výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Ide o spojenie dvoch profesionálnych platforiem, ktoré sa snažia zachovávať kultúrne hodnoty v lokálnom prostredí.

Návštevníkom sa počas 4 týždňov predstavia 4 pedagógovia ZUŠ s programom, ktorý vychádza z ich pedagogického, ale aj umeleckého zamerania, nakoľko sa všetci okrem pedagogickej činnosti venujú aj autorskej tvorbe.

Predstavia sa - Mgr. Beáta Balgavá, riaditeľka školy, ktorej centrom záujmu je kunsthistória a výuka dejín umenia. Týždeň s Beatou Balgavou sa bude niesť v duchu reinterpretacie umeleckých diel z dejín umenia.

Mgr. art. Katarína Horváthova - Pripková je pedagógom výtvarného odboru a absolventkou VŠVU, odbor grafika. Tento týždeň bude zameraný na techniky a spôsoby kresby a základné grafické techniky.

Mgr. art. Miroslav Trubač je pedagógom výtvarného odboru a absolventom VŠVU, odbor socha. Týždeň s Mirom Trubačom bude zameraný na sochárske techniky. 

Mgr. art. Petra Sabová je pedagógom literárno-dramatického odboru. Týždeň bude zameraný na základy herectva, alternatívne divadlo s presahom do Performance.

Program letných tvorivých dielní 2020:

1. Týždeň 7.7. – 10.7. 2020

Tvorivé aktivity s Mirom Trubačom

Týždeň s Mirom Trubačom bude zameraný na sochárske techniky, najmä na modelovanie, kašírovanie a odlievanie zo sadry a prácu s materiálom formou koláže, asambláže.

7.7.2020 - Utorok - Šperk

Utorok bude zameraný na techniku odlievania časti ľudského tela (ruka, prsty, nos, ucho) do alginátovej formy. Z odliatych fragmentov tela v sadre sa budú vyrábať netradičné šperky. 

8.7.2020 - Streda - Kubistický portrét 

Streda bude zameraná na techniku koláže a asambláže, kedy sa z kartónových krabíc, krabičiek a obalov budú tvoriť štylizované geometrické hlavy a tie budú následne pojednané farbou, kresbou a kolážov zväčšených výtlačkov detailov tváre očí, úst, uší, zubov a vlasov. Možnosť pracovať vo dvojiciach a vytvoriť spoločný portrét alebo sa vrámci dvojice portrétovať navzájom. 

9.7.2020 - Štvrtok - Minutové sochy

Štvrtok bude zameraný na ironizáciu každodenných banalít. Inšpiráciou nám bude séria "One Minute Sculptures" rakúskeho výtvarníka Erwina Wurma. Pracovať budeme s vlastním telom a vecami, ktoré nás obklopujú ako Pet fľaše, vedrá, jedlo, oblečenie, nábytok, písacie potreby...Spojením tela a predmetov do absurdných kompozícií budeme vytvárať živé sochárske kompozície.

10.7.2020 - Piatok - Zviera - mýtická bytosť

Piatok bude zameraný na kombinovanie prírodných materiálov konárov, listov, kameňov..., ktoré budeme spájať sadrovými obväzmi. Takýmto spôsobom sa budeme snažiť zostaviť zviera alebo charakteristický detail krídlo, laby, hlavu, zobák, tlamu, oči... Je možné pracovať aj v kolektíve a vytvoriť mytologickú bytosť.

2. Týždeň 14.7. – 17.7.2020

Tvorivé aktivity s Katarínou Horváthovou - Pripkovou

Tento týždeň s názvom Experimentálna grafika bude zameraný na techniky a spôsoby kresby a základné grafické techniky.

14.7. Utorok Tlačidlá - Pečať

15.7. Streda Tlač - Tlač z papiera a kartónu

16. 7. Štvrtok Monotýpia

17.7. Piatok Tlač z výšky, hĺbky

3. Týždeň 21.7. – 24.7.2020

Tvorivé aktivity s Petrou Sabovou - Workshop (dielňa) tvorivej dramatiky. Týždeň bude zameraný na základy herectva, alternatívne divadlo s presahom do Performance.

Program dielne „tvorivá dramatika“ zameraný na základy hereckej práce.

Účastníci workshopu sa prostredníctvom tvorivej dramatiky dozvedia, čo všetko patrí k hereckému remeslu. 

Počas každého dňa bude pozornosť sústredená sa na psychofyzický aparát – na rozcvičku hlasu, artikulačné cvičenia, pohybové cvičenia, ďalej na postreh, pamäť a sústredenie. Účastníci workshopu sa nebadane – na základe týchto cvičení transponujú do simulovaných situácií, v ktorých si môžu vyskúšať, aké by to bolo, keby boli inou bytosťou, napríklad bytosťou, rastlinou, predmetom z obrazu, alebo ožitou sochou, odhalia, že chuť jedla sa dá pocítiť aj prostredníctvom imaginácie, pochopia, že smiať sa nasilu je drina, ale smiať sa z chuti, aj keď sa hercovi v skutočnosti nechce, je umenie a mnohé iné.

Tento workshop je pre tých, ktorí chcú nahliadnuť do hereckej práce a uvedomiť si, ako sa herec cíti, keď sa vciťuje do stvárňovanej postavy, rastliny alebo veci, a čo asi prežíva, keď hrá, a keď je odetý v divadelnom kostýme, ale aj o tom, čo všetko sa dá stvárniť, bude o otváraní mysle.

Na každý z dní bude vybraté jedno dielo zo zbierok alebo z tohtoročných výstav Galérie Jána Koniarka (ako napínavé prekvapenie) a na motívy tohto diela budú žiaci vytvárať svoje „divadelné obrazy“.  

4. Týždeň 28.7. – 30.7.2020

Tvorivé aktivity s Beátou Balgavou

Mgr. Beáta Balgavá, riaditeľka ZUŠ Mozartova ul. Trnava

téma: Ako sa robí galéria, workshop na motívy knihy Ondřeja Nováka, Rostislava Koryčánka a Martina Vaněka Jak se dělá galerie vydanej v Moravskej galérii v Brne v roku 2016

Tri dni vedomostného charakteru s tromi pilotnými témami pripravenými pútavou formou. Témy tvoria celok, každý z dní však môže byť prínosným i samostatne. Rozhovory o jednotlivých témach budú uskutočňované na základe názorných príkladov z prostredia a práce v Galérii Jána Koniarka v Trnave. Každý deň sa účastníci pokúsia urobiť kresebnú skicu zo zvoleného motívu z prostredia GJK.

28.07.2020 - Utorok - téma - História galérií

Od prvého múzea do súčasnosti
Kabinet umenia a kuriozít
Obrazáreň
Štýlová sála
Kabinet abstrakcie
Biela kocka

29.07.2020 - Streda - téma - Ako galéria funguje

Mesto plné umenia
Prečo ísť do galérie?
Ako vyzerá galéria zvonku
Ako vyzerá galéria vo vnútri
Kto v galérii pracuje?
Na čo ešte zájsť do galérie?
Ako ochrániť umelecké diela v galérii?
Ako sa dostane dielo do galérie?
Ako sa umenie skladuje?
Reštaurátori
Výstavníci
Ako postaviť umeleckú zbierku v galérii?

30.07.2020 - Štrvrtok - téma - Ako sa robí výstava

Ako sa výstava pripravuje
Ako sa výstava inštaluje
Aktuálna výstava v GJK v Kopplovom kaštieli a v Synagóge
Recenzia výstavy

31.7.2020 - Piatok - Detská VERNISÁŽ

Rozlúčka s Letom v galérii 2020 bude slávnostne ukončená vernisážou a jednodňovou výstavkou detských prác na nádvorí galérie.

kontakt:

Zuzana Dohnalová
Galéria Jána Koniarka v Trnave
Koppelova vila, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0915 982 693
Vstupné – 2 € / dieťa / deň

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

 

Zdroj: GJK v Trnave

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál