Ján Koniarek

Ján Koniarek (1878-1952) - zakladateľ moderného slovenského sochárstva - stála expozícia sochárskej tvorby (Koppelova vila, Galéria Jána Koniarka, Zelený kríček 3, Trnava)

www.gjk.sk

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál