História populárnej hudby v Trnave do roku 1989

Obdobie populárnej hudby v Trnave od 1945 do 1989

Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo výstavu, v ktorej predkladá čiastočne spracovanú históriu populárnej hudby v Trnave. Sústreďuje sa najmä na
obdobie po II. svetovej vojne do roku 1989. Vzhľadom na kontinuitu diania však vychádza z informácií z predvojnového a vojnového obdobia.

Každé mesto malo a má hudobníkov, ktorí boli v konkrétnej dobe súčasťou jeho kultúry. Aj tí trnavskí boli a sú známi medzi ľuďmi, no mnohí z nich prekročili svojou tvorbou hranice mesta. Kaviarenské kapely 40. a 50. rokov patrili k bežnému spoločenskému koloritu a dnes si už len málokto uvedomí, že mnohí hudobníci mali za sebou odborné štúdium na konzervatóriu. Hrali na viacerých hudobných nástrojoch, ktoré počas vystúpenia menili a mnohí z nich vedeli rozpisovať partitúry, aranžovať a komponovať. Beatová horúčka zastihla aj trnavskú mládež v 60. rokoch. Vzniklo veľa kapiel, no mnohé sa rozpadli skôr, ako sa stihli predstaviť na verejnosti. Zopár z nich však dalo o sebe vedieť na koncertoch, pravidelných vystúpeniach a niektoré sa zúčastnili na regionálnych a celoslovenských súťažiach. The Breakers sú príkladom tých, ktorí sa nevzdali, vypracovali sa a zanechali po sebe odkaz aj na slovenskej big beatovej scéne. 70. a 80. roky priniesli najmä širokú škálu amatérskych kapiel, ktoré hrávali na zábavách a svadbách.

Textová časť výstavy je doplnená bohatým fotografickým materiálom a hudobnými médiami a nosičmi zo zbierok Zápa­dosloven­ského múzea v Trnave. Niektoré hudobné nástroje a technické predmety zapožičali do výstavy súkromní majitelia a Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského.

 

Dom Hudby M. Schneidera Trnavského

Ul. M. Schneidera Trnavského 5

Letná sezóna 1. 4. – 30. 9.

ut. – pia. 8.30 – 12.30 h na objednanie

13.00 – 14.30

so. – ne. 11.00 – 17.00 h

 

Prosíme, ohlasujte návštevy cez pracovné dni u lektorov v hlavnej budove na tel. č.: 033/5512 913

 

zdroj: http://zsmuzeum.sk

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál