Ľudmila Rogovská

K autorkinmu životnému jubileu

Názov podujatia: Ľudmila Rogovská
Výstava neprofesionálnej výtvarníčky k životnému jubileu
Miesto:  Západoslovenské múzeum v Trnave, koncertná sála
Termín: 14.10.2021 – 16.01.2022
Vernisáž: 14.10.2021 o 16.30 h

Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo výstavu z diel neprofesionálnej výtvarníčky Ľudmily Rogovskej z Trnavy k jej životnému jubileu. 

Ľudmila Rogovská, rodáčka z obce Štefanová vyštudovala Pedagogickú fakultu v Trnave, odbor slovenský jazyk – výtvarná výchova. Po ukončení štúdia celý profesijný život učila na základnej škole v Trnave (Atómová ulica). Popri učiteľstve sa venovala aj vlastnej tvorbe, prevažne v technike olejomaľby. Spolu s inými pedagógmi s aprobáciou s výtvarnou výchovou absolvovala niekoľko tvorivých pobytov, na ktorých lektorovali profesionálni umelci. Zúčastnila sa viacerých kolektívnych výstav z týchto pobytov. Od roku 2014 sa zúčastňuje Salónu výtvarníkov v Zoya múzeu v Modre, v r. 2016 mala samostatnú výstavu v Západnom krídle trnavskej radnice.

Výtvarné umenie sa stalo jej celoživotným koníčkom, ktorý naplno rozvíja i teraz na dôchodku. Autorka inklinuje k veľkorozmerným olejomaľbám na plátne. Tematicky sa vo svojej tvorbe venuje zátišiam, figuratívnym i figurálnym kompozíciám a krajine či architektúre. V mnohých prácach sa vracia k rodnému kraju. Jej obrazy si našli svoje publikum a zdobia domácnosti nielen jej priateľov a známych. 

Výtvarníčka Ľudmila Rogovská žije a tvorí v Trnave. Na výstave v múzeu sa predstaví retrospektívou zo svojej tvorby v komornej kolekcii 26 obrazov.
PaedDr. Simona Jurčová

Výstava potrvá od 14. 10.2021 – 16.01.2022.
Vernisáž výstavy prebehne dňa 14. októbra 2021 so začiatkom od 16.30 h.
Vstup do múzea je v režime OTP (plne zaočkovaní, s platným neg. testom alebo po prekonaní ochorenia s platným dokladom)

www.zsmuzeum.sk

 

Zdroj: ZS Múzeum

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál