Architektúra 1992 – 2022

tridsať rokov práce jedného z trnavských architektonických ateliérov

Organizátori: Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave, Atelier Doka
Výstava: Atelier DOKA : ARCHITEKTÚRA 1992 – 2022 
Termín: od 26. 1. do 26.3.2023
Miesto: Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné námestie č. 3
Autori: Ing. Arch. Dušan Dóka, Christo Dóka
Zodp. Za ZSM: PaedDr. Simona Jurčová

Od 26. januára 2023 je v Západoslovenskom múzeu v Trnave sprístupnená dokumentárna výstava Atelier D O K A  : ARCHITEKTÚRA 1992 – 2022, ktorá predstavuje tridsať rokov práce jedného z trnavských architektonických ateliérov, ktoré sa výrazne podieľali aj na trnavských projektoch.

„Atelier DOKA“ bol založený v roku 1992 Ing. arch. Dušanom Dókom. V ateliéri sa v danom období vystriedalo viacero mladých i starších architektov ako stabilných alebo hosťujúcich členov. Architekti sa venovali projektovaniu v oblasti urbanizmu, architektúry, interiéru a dizajnu. Pracovali na návrhoch od štúdií až po realizačné projekty a autorské dozory s dovedením stavieb až do užívania. Predmetom výstavy sú vybrané a ocenené realizované diela ateliéru.

Zakladajúci člen architekt Dušan Dóka (nar. 1944, Sereď) pochádza z fotografickej a výtvarníckej rodiny. Rodinní príslušníci pôsobili v Trnave a Seredi. Fakultu architektúry  SVŠT v Bratislave  ukončil v roku 1968. Začínal v Stavoprojekte Trnava, od r. 1970 pracoval na Útvare hlavného architekta mesta Trnava. Tu sa venoval riadeniu výstavby v prostredí  historického jadra mesta Trnavy. V roku 1983 sa vrátil na Stavoprojekt Trnava, kde pokračoval v projektovej sfére prestavby historického jadra mesta Trnava. Po zrušení projektovej organizácie Stavoprojekt v roku 1990 začal pracovať v slobodnom povolaní ako architekt a urbanista. V roku 1992 sa stal členom Slovenskej komory architektov. Tu pôsobil v disciplinárnej komisii a tiež bol predsedom skúšobnej komisie pre prijímanie  architektov do SKA. 

V roku 1992 založil „Atelier DOKA“ ako projektové združenie prevažne trnavských architektov. Ateliér nepretržite spolupracoval s vybranými inžinierskymi a odbornými profesiami. Zadania a projektové práce, ktoré riešili boli výsledkom súťaží, ktorých sa ateliér zúčastňoval. Najviac realizácií stavieb sa nachádza v centrálnej časti historického jadra mesta Trnavy. Ateliér v zložení architektov Dušan Dóka a Christo Dóka v  súčasnosti pracuje na projektoch spojených s územím mesta Trnava.

Výstava Atelier D O K A  : ARCHITEKTÚRA 1992 – 2022 bude v Západoslovenskom múzeu až do 26. marca 2023.
Simona Jurčová

Zdroj: ZS Múzeum v Trnave

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál