Putovanie (s) maľbou

Výstava malieb Ľudovíta Hološku

Vystavujúci autor: Ľudovít Hološka
Miesto konania: Koppelova vila, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Marián Zervan
Trvanie výstavy: 14.09.2023 - 05.11.2023
Otvorenie výstavy: 14.9.(Št) 2023 o 18.00 h

V Galérii Jána Koniarka v Trnave sa 14. septembra 2023 o 18:00 koná otvorenie výstavy významného slovenského maliara, kresliara, ilustrátora ale aj pedagóga a súčasne autora textov o slovenských výtvarných umelcoch Ľudovíta Hološku. Výstava potrvá do 5. novembra 2023. Paralelne s touto výstavou v Trnave prebieha v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici od 22. septembra do 19. novembra výstava Hološkových kresieb. Výstavy iniciovali riaditelia oboch galerijných inštitúcií Vladimír Beskyd a Roman Popelár pri príležitosti osemdesiatin Ľudovíta Hološku. Kurátorom trnavskej výstavy maľby v Galérii Jána Koniarka je Marian Zervan a kurátorkou senickej výstavy kresby v Záhorskej galérii Jána Mudrocha je Ivana Moncoľová.

Výstave Hološkovej maľby dal kurátor názov Ľudovít Hološka: Putovanie (s) maľbou. Názov v sebe spája tak Hološkovo postavenie v slovenskom maliarstve 20. storočia ako aj koncepciu výstavy. Kurátor vidí výnimočnosť Hološkovho maliarstva v tom, že vychádza zo sveta každodenných vecí, čo ho zbližuje s básnikmi skupiny trnavských konkretistov, hľadajúcich poéziu bežných životných situácií v básnických postupoch, ktoré bývajú označované ako poézia abstraktnej konkrétnosti. Aj Ľudovít Hološka často prízvukuje, že jeho obrazy majú vždy konkrétne východisko, ale smerujú k abstrakcii. Myslí tým vzdávanie sa popisnosti a ilustratívnosti obrazu. 

Putovanie svetom každodennosti spojené s neustálou sebareflexiou je jedným smerom jeho putovania. Druhým, rovnako dôležitým, je putovanie maľbou ale súčasne aj s maľbou. Hološka putuje rozsiahlymi krajinami maľby tak, že neustále preskúmava jej možnosti, testuje a overuje jej potenciál odhaliť, ukázať či vyjaviť nezvyčajné, doposiaľ nevidené či neviditeľné stránky a aspekty vo svete každodennosti. V ňom je pútnikom osamoteným, ktorý sa neustále stáva maliarom a človekom uvažujúcim o médiu farby. Hološka však putuje aj s maľbou. Spolupútnikmi sa mu stávajú maliari, ku ktorým sa vracia: od renesančných majstrov či ikonopiscov, cez modernistov až po maliarov novej figurácie a abstraktnej maľby vo svete i na Slovensku. Pozorne sleduje ich postupy a poetiku, vysvetľuje a sprostredkúva ich videnie sveta. Bez unikátneho prepojenia putovania maľbou a putovania s maľbou by nevznikol jedinečný svet Hološkovej maľby.

Na trnavskej výstave sa Hološka prezentuje maliarskymi dielami aj grafmi analyzujúcimi farbu, na ktorých pracoval od skončenia jeho školenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave až po súčasnosť. Výstava však nie je usporiadaná chronologicky ani retrospektívne, ale predstavuje základné problémové okruhy autorovho maľovania: testovanie rozmanitých funkcií aj významov čiary a línie a farby. Súčasťou výstavy sú aj filmové dokumenty, ktoré o Hološkovej tvorbe vznikli v minulosti aj pri príležitosti tejto jubilejnej trnavskej výstavy.

Zdroj: Galéria JK

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál