Slovania – život a smrť

Slovania v období včasného stredoveku na Morave

Výstava  Slovania – život a smrť sprístupňuje verejnosti najdôležitejšie oblasti života spoločnosti, na ktoré je zameraná práca archeológov. Návštevníkom približuje ako žili Slovania v období včasného stredoveku na Morave. Výstava je doplnená súvekými artefaktmi z lokalít z okolia Trnavy, ktoré pripravil archeológ Západoslovenského múzea Mgr. Andrej Sabov. Ako prostriedok na zaujatie výstava ponúka nielen vybrané dobové predmety, ale tiež modernú virtuálnu realitu, ktorá návštevníkov vtiahne a prenesie  o niekoľko storočí do minulosti. Na typickom slovanskom pohrebisku si človek môže vziať „priamo do ruky“ napríklad predmety z hrobovej výbavy a prezrieť si ju.  

Výstava študijného programu Muzeológia Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne ukazuje šikovnosť jej študentov. Virtuálna realita vznikla pod vedením Martina Košťála z Ústavu archeológie a muzeológie FF MU. Podarilo sa vytvoriť jednoduchú scénu, ktorá predstavuje hrobové miesto s niekoľkými artefaktmi, ktoré človek môže preskúmať vo veľkosti, ktorá by v realite nebola možná. 

Názov výstavy: Slovania – život a smrť
Miesto: Západoslovenské múzeum
Termín: 26. 4. 2024 – 30. 6. 2024
Vernisáž: 26. 4. 2024 o 17:00 h v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave.

Zdroj: ZS Múzeum v Trnave

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál