Cez prekážky ku hviezdam

Očami Milana Rastislava Štefánika

Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine výstavu s názvom CEZ PREKÁŽKY KU HVIEZDAM s podtitulom Očami Milana Rastislava Štefánika. Autorkou koncepcie je historička dejín umenia a kurátorka SNM v Martine Barbora Wágnerová, ktorá projekt upravila pre reprízu v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave.

Milan Rastislav Štefánik (*1880 – †1919) prežil svoj život na cestách a takmer až do začiatku prvej svetovej vojny (1914) boli jeho cesty cestami za hviezdami. Podnikal ich za vedeckým účelom a zameriaval sa predovšetkým na pozorovanie slnečnej koróny (najvrchnejšia časť atmosféry Slnka, príležitostne aj pozorovaním planét slnečnej sústavy, spektier hviezd a planetárnych hmlovín.

Okrem Antarktídy precestoval všetky kontinenty. Mnohé krajiny a mestá navštívil cielene, cez mnohé len prešiel. Pokiaľ mal tú možnosť, rád využil zástavky medzi cestami na ich spoznávanie a fotografovanie. Dôkazom jeho vášne pre fotografovanie je zbierka negatívov uložených v Slovenskom národnom múzeu v Martine. M. R. Štefánik patril ku generácii fotografov, ktorí ešte používali sklenené platne. Fotografovanie v teréne bolo preto náročnejšie. Fotograf nosil so sebou pomerne ťažké vybavenie a nedokázal urobiť kvalitnú snímku tak rýchlo ako je to dnes. Ako moderný človek, ktorý mal rád technické novinky, si rýchlo uvedomil výhody celuloidu a začal fotiť na zvitkový film. 

M. R. Štefánik nadviazal v Paríži priateľské kontakty s komunitou českých výtvarníkov – Bohumilom Kafkom, Tavíkom Františkom Šimonom, Hugom Boettingerom, Otakarom Španielom a Ludvikom Strimplom. Spolu chodili na výstavy, debatovali o umení, navštevovali obchody s umením. Kontakty s umelcami pravdepodobne podnietili i jeho zberateľský záujem, ktorý naplno rozvinul počas svojich ciest. K výtvarným dielam, ktorými sa v byte obklopil, patrili dary od maliara a priateľa Tavíka F. Šimona a japonské grafiky z 18. – 19. storočia, ktoré si zadovážil Štefánik v Japonsku počas cesty do Ruska. Z dnešného pohľadu je určite dobrodružné získanie drevorezieb francúzskeho umelca Paula Gauguina, ktoré Štefánik objavil na Tahiti a priviezol do Paríža. Drevorezy sú dnes majetkom Národnej galérie v Prahe, ale boli z nich zhotovené viaceré odtlačky, ktoré sa dnes nachádzajú i v niektorých zbierkových inštitúciách na Slovensku. 

Cestovanie poskytovalo Štefánikovi možnosť spoznávať národy a ich kultúru. Z každej cesty si prinášal rôzne predmety, postupne rozširoval rôznorodú zbierku a predmetmi zapĺňal celý parížsky byt, ktorý sa stal malým múzeom a lákadlom mnohých návštev. Ako byt vyzeral, poznáme z niekoľkých zachovaných fotografií. 

Výstava CEZ PREKÁŽKY KU HVIEZDAM. Očami Milana Rastislava Štefánika predstavuje túto osobnosť ako cestovateľa, fotografa a prostredníctvom predmetov z jeho pozostalosti aj ako zberateľa. Vernisáž výstavy bude v piatok 31. 5. 2024 o 17,00. V Západoslovenskom múzeu v Trnave si ju môžu návštevníci pozrieť až do 3. novembra 2024.

Na základe textov autorky Barbory Wágnerovej správu pripravila doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. riaditeľka

Názov výstavy: CEZ PREKÁŽKY KU HVIEZDAM. Očami Milana Rastislava Štefánika
Organizátori: Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave, Slovenské národné múzeum v Martine
Autorka: Mgr. Barbora Wágnerová, historička dejín umenia a kurátorka Slovenského národného múzea v Martine
Termín vernisáže: v piatok 31. 5. 2024 o 17,00
Miesto: Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné námestie č. 3, II. poschodie
Trvanie výstavy: 31. 5. – 3. 11. 2024

Zdroj. ZS Múzeum v Trnave

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál