Najvyššie miesto v Trnave

NAJVYŠŠIE MIESTO V TRNAVE STRÁŽI ZLATÝ KOHÚT

Kostolné veže patria k dominantám mnohých slovenských a európskych miest. Trnava nie je výnimkou. K jej výrazným črtám patrí dvojica veží Baziliky sv. Mikuláša. Málokto však vie, že aj keď dvojica veží vyzerá takmer rovnako, ich osud je odlišný. Navyše bazilika je aj po stáročiach najvyššou budovou v meste a ukrýva zaujímavé predmety.

Bazilika sv. Mikuláša je známa aj pod označením Dóm sv. Mikuláša. Pápež Benedikt XVI. v roku 2008 vyhlásil dóm za baziliku minor. Jej poznávacím znamením je dvojica veží, ktoré majú pre Trnavčanov veľký význam. Patria k miestnym unikátom a  ukrývajú v sebe významné pamiatky. Do ich útrob vedie 136 schodov. Výstavba tejto sakrálnej budovy prebiehala medzi rokmi 1380 a 1421.

Napriek tomu, že na prvý pohľad sa zdajú byť obe veže rovnaké, nie je to pravda. Pri pozornejšom preskúmaní je zrejmé, že jedna z veží má bohatšiu výzdobu. Ide o južnú vežu, ktorá bola postavená skôr. Následne však Trnavčanom došli peniaze. Výstavba severnej veže bola odložená o niekoľko rokov. V dôsledku šetrenia nakoniec dostala jednoduchšiu výzdobu.

„Veže trnavskej baziliky sú jedným z poznávacích prvkov nášho mesta. Významné nie sú len svojim vzhľadom a výškou. Vo vežiach sa nachádzajú  historické zvony, ktoré sú stále funkčné. Sme hrdí na to, že máme v meste takúto historickú pamiatku, ktorou celá bazilika vrátane jej veží, kohúta a zvonov rozhodne je,“ hovorí Alexander Prostinák, zastupujúci výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.

Južná veža s bohatším zdobením, vo svojich útrobách ukrýva dvojicu zvonov. Najväčším je zvon sv. Mikuláša, ktorý s hmotnosťou približne 3,5 tony patrí do prvej deviatky najťažších zvonov na Slovensku. Zvon pochádza z roku 1583. Zaujímavosťou je, že odborníci sa nevedia zhodnúť na mieste jeho vzniku. Na zvone sa síce nachádza nápis odkazujúci na miesto jeho odliatia, no je zle čitateľný. Jedna z teórií hovorí o tom, že zvon odliali v Poprade. Podľa inej pochádza z dedín ležiacich v okolí Trnavy.

Druhým zvonom južnej veži je zvon sv. Štefana. V tomto prípade ide o najmenší zvon celej baziliky. Zároveň je najstarším funkčným zvonom na území západného Slovenska. Odliaty bol na konci 14. storočia. Trojicu zvonov uzatvára zvon sv. Barbory, ktorý síce pochádza zo 16. storočia, no v 19. storočí bol roztavený a nanovo odliaty.

Pozorní okoloidúci si na vrchole veží všimnú zlatý predmet. Ide o kohúta, ktorý bol na vrchol baziliky umiestnený v roku 1570. Zlatý kohút sa tak už viac ako 450 rokov nachádza na najvyššej budove v Trnave. Čnie sa vo výške približne 60 metrov. Dodnes ju žiadna moderná stavba neprekonala.

Pod kohútom sa nachádza zlatá guľa. Napriek tomu, že pri pohľade zdola vyzerá byť malá, v skutočnosti má výšku presahujúcu jeden meter. Ide o akúsi schránku, kde sa pri výstavbe a opravách uložili historické predmety. Tie slúžia ako odkazy pre budúce generácie. Naposledy boli do gule vložené premety v roku 2008 pri poslednej rekonštrukcii veží. V guli sa taktiež nachádza niekoľko relikvií. Jednou z nich je napríklad prst sv. Félixa.

Foto: Matúš Koprda

 

Zdroj: Trnava Tourism

 

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál