Reklama

Cenník inzercie:

inzerciou na našom portáli sa myslia konkrétne marketingové eventy - komerčné podujatia kultúrneho a gastronomického charakteru s môžnosťou zvýraznenej podpory informovanosti.

Inzercia tohto typu bude vnímaná ako hlavná upútavka formou banneru vo všetkých sekciách portálu.

Cena inzercie je tvorená za spracovanie inzercie a jej umiestnenie na portáli

Grafické spracovanie podkladov:
•  20 €

Cena vrchného banneru za umiestnenie:
• 1 - 7 dní - 60 €
• 8 - 14 dní - 80 €

Cena bočného banneru za umiestnenie:
• 1 - 7 dní - 20 €
• 8 - 14 dní - 30 €

Technické podmienky:

Text:
- dodávaný text si prosíme posielať vo formáte: DOC, TXT alebo RTF

Obrázky:
- dodávané obrázky si prosíme posielať v grafickom formáte JPG.

Podklady pre graficky dodanú a spracovanú inzerciu:

Vrchný banner:
- rozlíšenie: 5078 x 1054 px

Bočný banner:
- rozlíšenie: 270 X 270 px  

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál